ครูชาวต่างชาติและเจ้าของภาษาของเรา

เนื่องจากการเรียนการสอนของเรานั้นเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 100% ดังนั้นนักเรียนทุกคนของเราจะได้ เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ และครูเจ้าของภาษาแบบตัวต่อตัว โดยเราจึงมีทั้งครูเจ้าของภาษาและครูชาวต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความรู้ด้านภาษาในระดับสูง ทั้งหลักไวยากรณ์ การฟัง พูด อ่าน และเขียน มีความสามารถและประสบการณ์ในการสอนมาอย่างยาวนาน ซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษโดยตรงจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ผ่านการรับรองการสอนภาษาอังกฤษระดับสากล เช่น TESOL, TEFL and CELTA from University of Cambridge และครูทุกคนมีใบประกอบวิชาชีพครู (A Licensed Professional Teacher) ผ่านการคัดเลือกอย่างดีจากสถาบัน โดยเรามีคุณครูในระบบทั้งแบบ Full-time และ Part-time กว่า 100 ท่าน จากอังกฤษ อเมริกา ฟิลิปปินส์ แคนนาดา ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ ยุโรป และอีกหลายชาติ ทั้งยังมีพันธมิตรที่เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำทั้งใน ฟิลิปปินส์ อินเดีย และ ไทยโดยท่านสามารถรับชมตัวอย่างการสอน และการแนะนำตัวจากคุณครูบางส่วนของเราได้จากวีดีโอด้านล่าง

CELTA : The Certificate of English Language Teaching to Adults คือใบประกอบวิชาชีพครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ และได้รับการยอบรับจากทั่วโลก รับรองโดย University of Cambridge ESOL.

TESOL : Teaching English to Speakers of Other Languages คือหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น.

TEFL : Teaching English as a Foreign Language คือมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ

ตัวอย่างคลาสเรียน

ตัวอย่างคลาสเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สดตัวต่อตัวกับครูเจ้าของภาษา

ตัวอย่างคลาสเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สดตัวต่อตัวกับครูต่างชาติ

ตัวอย่างครูของเรา

Native Teacher – Tony

Hello, my name’s teacher Tony, I come from England. I have a bachelor’s degree in Engineer and TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages), I have been teaching for 15 years. Hope to see you soon!!

Native Teacher – John

Hi there, My name’s teacher John, I’m a teacher of English and foreign language, I’ve been teaching for over 10 years. I have a degree’s education and CELTA (The Certificate in English Language Teaching to Adults), Don’t worry if you get things wrong, I am here to help you, see you soon bye!!

Native Teacher – Alex

Hello, My name is Alex , I’m a qualified English teacher from Canada. I have experienced teaching English online as well as teaching English international schools for many years. I can not wait to meet you and I hope to see you soon.

Native Teacher – Kenny

Hello everybody, my name is teacher Kenny. I’m very excited to sending my video to you. A little bit about myself, I’ve been teaching online and offline English for 7 years now, Three of those years I’ve lived and taught in China, including Training Center Public School Kindergartens and private classes, I teach all ages and different level. I do specialize in conversation English. Let’s go and Thank you.

Hi, My name is David Rodriguez , I’m fluent in English and Portuguese. I’m a hold of a degree in architectural drafting from the university of Johannesburg and I am holder of a 420 hours advanced stifle diploma with eye to eye. I taught English and math, I can be an asset and great teacher to your children thank you.

Hi, I am teacher Eddy, I have been living and working here, Thailand for almost 8 years. I teach student online to improve their English language skills, a little bit more information about me, I have traveled 12 different countries in the world, I would love to see many many more. I look forward to hear from you soon.

Hello my name is coach Nay and I love English, I have a bachelor of commerce in financial management and I have triple certified, I have 3 years experience coaching adults and children online. we’re going to have loads of fun, I look forward to meeting you soon bye.

Hi, I am teacher Dang of Zamboanga city Philippines and passionate and friendly, I love idea of teaching English to kids and adults all levels, I can talk about a variety of topics and many focus is my learner’s goals. see you soon bye.

Hello my name is Chris, I’m from England, I’ve been teaching English for over 12 years. The last 6 and half years I’ve only been teaching online on the internet. I really enjoy my job, it’s great interacting with students. Thank you very much, take care bye bye.

Hi there, I am Arielle Baboon but you can call me teacher A. I studied English at University which help me develop teaching English language. I’ve also worked as an English teacher for 2 years which also help me when dealing people who wants to learning English. I looking forward speaking with you soon bye.

Foreign Teacher – Krissy

Hello, it’s nice to meet you, my name is Christine bout you can call me Chrissy and I am English teacher from the Philippines. I have been teaching English for 4 years and I’ve taught students a varying ages and nationality. I love talking about different topics in class, see you soon bye.

Foreign Teacher – Rizza Joy

Hello there, welcome to my class. My name is Teacher Joy, I’m a licensed professional teacher from The Philippines. What are you waiting for? Book my class now and we can have fun learning English as a second language. Thank you for watching my video. See you !!

Foreign Teacher – Kim

Hi, I am Teacher Kim. I am a licenced professional teacher and I have been teaching English for more than two years.I teach phonics grammar, basic vocabulary English.I also help some of my students are preparing their exams like IELTS and also TOEFL. So if you like my class, then I hope to see you soon !!

Foreign Teacher – Danica

Hello, my name’s Danica Crispino, you can call me teacher Dan, I studied English at the University with I feel will help me developing and teaching English and make your classes with me more engaging, join me in my classes, I look forward to speaking with you soon!!

Foreign Teacher – Gel

Hi, I am teacher Gel and I’m a licensed professional teacher. I worked for 3 years at a kindergarten school here in the Philippines and I have 2 years experience in line teaching. I’m greatly passion about my profession, I look forward to having a class to you soon.

Native Teacher – Sherrie

Hi there, my name’s Sherrie I’m 25 years old, South African. I recently just moved to the Netherlands about 6 months ago, I’m still settling in but I’m getting there so it’s all good and new experiences. I’ve just qualified for my English teaching certificate TEFL, Please consider me, Thank you.

Native Teacher – Trevor

My name’s Trevor, I’m owner and founder of Everest English school in the Philippines, I am regionally from England and was born there, I’ve lived in the Philippines for 10 years now, I’ve been a teacher for eight of those years, I’ve worked with lots of different nationalities, in fact more than 44 difference nationalities, so I will definitely improve your English thank you.

Foreign Teacher – Lovely

Hi there, my name is teacher Lovely. I’m 23 years old and Was born in here in the Philippines, I’m a licensed professional teacher with a 3 years experience in online teaching, I must say that I found my passion in teaching, thank you you for listening. I hope to see you soon bye

Foreign Teacher – Joyce

Hi my name’s Judy Suiko, you can call me teacher Judy. I am an experienced ESL tutor and I have been teaching English for almost a year now. My dream is traveling around the world that’s why even to this day, I study the English language as much as I teach that means you can be confident with me. I looking forward to having you in class see you.

Foreign Teacher – Marion

Hello, I am teacher Marion, I am friendly, nice and sweet, I am a licensed professional teacher and I’ve been teaching English as a second language for quite sometime now and I assure you that I am great assistant to you, see you

Foreign Teacher – Nicole

Hello there, I am teacher Nicole. I am a Licensure Examination for Teachers passer and a graduate of BS Biology. Shows initiative, is hardworking, knows how to manage her time, and has good communication and people skills. Has passion for teaching English and seeks to share this passion with potential students.

Foreign Teacher – Albert

Hi, my name is teacher Albert. I’m a graduate of bachelor of secondary education in the field of English Western Mindanao State University. Teaching has always been my passion, it allow me to important the knowledge that I’ve learned to the people.

Foreign Teacher – Alexis

Greeting, My name is Alexis Samantha Nicolson but you may call me teacher Alex, I’m a fresh graduate from Ferndale International School in Philippines. In spite of that fact I am capable of instilling  an environment where one can learn and gain to proper knowledge to understand the English language. Thank you for your time.

Foreign Teacher – Diana

I am dedicated to grow and engage in professional development. I passionately demonstrate the traits of an efficient and effective teacher. La Carlota City College, Bachelor of Secondary Education major in English. Exceptional communication skills. Thank you.

Foreign Teacher – Mari

I am Maricor Pineda Barro, You can call me Teacher Mari. I’m graduated a bachelor of secondary education major in English from Carlos Hilado Memorial State College-Talisay. my work experience is online and offline ESL Teacher, Vision Bacolod English Learning Center, online ESL Teacher, Foresee English Academy and Learning Support Aide (LSA) Brgy. Singcang Airport National High School.

Foreign Teacher – David

Hello there, I hope you’re doing alright today. By the way, My name is John David Casas, but you can call me teacher David. I’m 25 years old I’m from the Philippines. I’m a teacher who teaches with passion and a heart, come and enroll my class, I can’t wait to see you on my class.

Native Teacher – Angie

Hi, my name is Coach Angela and I love English. I have a bachelor’s degree in education and I am CELTA certified. I have about 2 years experience of coaching adults and children online. I look forward to see you soon.

Foreign Teacher – Cha

I am Rachelle Perez Aboy or you can call me teacher Cha. I’m a graduate of  bachelor of arts major in Political Science Minor in Social Studies University of the Cordilleras Baguio City. I am English trainer, Headquartered in Chiyuda-ku, Japan I am working as an Independent Contractor and focused on helping Japanese professionals with their business English needs. I’ve helped expand and hone clients’ speaking and listening skills.

Foreign Teacher – Junah

I am Junahlyn Carion or teacher Junah. I’m a professional licensed teacher. I’m a hard working and efficient professional who always give my 200% best in any given task. The world is so big and the knowledge so plentiful that they always keep me on my toes. I love discovering new things and trying to be good at them.

Foreign Teacher – Arshelie

Hello, Are you looking for an English teacher who is skillful knowledgeable and patient enough to help you learn English language perfect. I can offer the assistance to guide you learn language and be like the Pro. See you soon bye.

Foreign Teacher – Angela

Hi everyone, my name is Angela, I’m 23 years old. I am a graduate of bachelor of science and business administration major in entrepreneurship and I am from Philippines. Ever since I was young I always considered teaching as one of my passion, Thank you.

Foreign Teacher – Ray

Hi, I am teacher Ray, I am from Philippines, I’m a licensed professional teacher, I have taught the English subject for more than 3 years. I teach primary learners and adults for children, phonics  reading and vocabulary, children have a short attention span so I try to incorporate my activities.

Foreign Teacher – Jealyn

Hello my name is Jealyn and I’m 23 years old. I live in Batangas, Philippines. I graduated at Batangas Eastern Colleges. I received my diploma in bachelor in secondary education major in English last 2019, I already passed the licensed examination for teachers in the same year as well. I have been teaching English for almost 2 years, I must say I encountered a lot of different kind of learners. Thank you so much and have a great day.

Foreign Teacher – Mayrasil

Hello good day, My name is Mayrasil, you can call me teacher Mira. I was born and raised in a beautiful country of the Philippines, I’m 22 years old. I was able to finish college and achieved my degree in Bachelor and secondary education major in English, I was able to be a part of PPO company formicator American customers throughout the experience I was able to develop my skills and communication as well as my patients, thank you for watching see you soon bye.

Foreign Teacher – Ginda

Hi, my name is Ginda, I’m from Philippines, I have been living in Bangkok about 7 years, I have been teaching for almost 10 years, including children, teenagers and adults. see you in our class bye.

Foreign Teacher – Charm

Hi, You can call me teacher Charm, I’m a graduate the bachelor secondary education major in English at the university. I have been a teacher for a 3 years. I’m here to help you learning English, see you.

Foreign Teacher – Roni

Hello this is teacher Roni from the Philippines and I’m 27 years old. I have been teaching for 5 years now and I have teaching great different levels here in Philippines and also I have been teaching aspects of English. Thank you

Foreign Teacher – Kier

Hi my name is Kier Mendosa, I am 24 years old. I am a licensed professional teacher and I have been teaching English for almost 4 years now. Let’s have fun to studying English together.

สนใจลงทะเบียนเรียน

สำหรับท่านใดที่ต้องการลงทะเบียนเรียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

บทความของเรา

ชวนลูกคุยภาษาอังกฤษ เสริม EQ ควบคู่ทักษะภาษา

แนะนำคำถามภาษาอังกฤษไว้คุยกับเด็ก:เสริมสร้าง EQ ให้โดดเด่นควบคู่กับทักษะภาษา หากใครที่ตามอ่านเกี่ยวกับทักษะสำคัญซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในยุคนี้ ลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งคือบุคคลที่มี EQ สูงและมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี เพราะยุคนี้ภาษาอังกฤษ ทักษะการเข้าสังคมและทักษะการสื่อสารนี้มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะกับเด็กที่ต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมการเรียนและการทำงานอย่างเต็มตัวในอนาคต วันนี้ Engcouncil ในฐานะที่เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ให้ความสำคัญกับพัฒนาการและการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เนิ่นๆ เราได้คัดเลือกประโยคคำถามภาษาอังกฤษง่ายๆ มาให้ผู้ปกครองได้ลองนำไปพูดคุยกับเด็กๆ [...]