รายละเอียดคอร์ส

คอร์สฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

คอร์สแนะนำสำหรับการฝึกพูดภาษาอังกฤษ

 • คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับพื้นฐาน-ระดับสูง โดยผู้เรียนจะได้ฝึกพูด (Conversation practice) กับคุณครูตามบทเรียนที่กำหนดตั้งแต่ 26 – 76 บทเรียน ตามระดับของผู้เรียน.
 • ฝึกพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน เช่น การแนะนำตัว พูดถึงสิ่งต่างๆรอบตัว การตั้งคำถาม การให้เหตุผล อธิบายสถานที่ การทำงาน เป็นต้น.
 • ฝึกทักษะหลัก เช่น การพูด การออกเสียง คำศัพท์ การฟัง และมีการสอดแทรก หลักแกรมม่า การอ่านและการเขียนด้วย.
 • ฝึกสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร ตอบโต้ (Interactive) กับคุณครูชางต่างชาติแบบตัวต่อตัว.
 • ได้เรียนพูดภาษาอังกฤษออนไลน์แบบสดตัวต่อตัวกับครูต่างชาติ
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว1

สิ่งที่ได้รับหลังจากเรียนจบคอร์สนี้

 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับ การติดต่อสื่อสาร นำเสนอ และประสานงานได้ดีขึ้น
 • สามารถฟังได้เข้าใจ สามารถจับใจความ หา Keywords ได้เร็วและตอบคำถามได้ดีขึ้น
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถออกเสียง ใช้สำเนียงและจังหวะในการพูด รวมถึงการเน้นคำได้ดีขึ้น
 • สามารถกอ่านจับใจความ หา Main ideas การเปรียบเทียบ การหาความเชื่อมโยงได้ดีขึ้น
 • มีคลังคำศัพท์เพิ่มขึ้น มีความเข้าใจในโครงสร้างของประโยค และแม่นยำในหลักไวยากรณ์มากขึ้น
 • เข้าใจการใช้ประโยคและคำศัพท์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการมากขึ้น

ราคาคอร์สเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Communication with PH

ราคาคอร์สเรียนกับครูต่างชาติ

 • คลาสฝึกพูดสดผ่าน Zoom ตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติ
 • เริ่มต้นที่ 2,300 บาท ต่อเดือน
 • กำหนดตารางเรียนล่วงหน้า (Fixed Schedule) เลื่อนได้ตามกฎ
 • เลือกเรียนได้ครั้งละ 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมงต่อคลาส
 • เลือกเวลาเรียนได้ทุกวันตั้งแต่ 8.00-22.00 น.
 • หลักสูตร 3 เดือน สามารถต่อคอร์สรายเดือนได้
 • สอนโดยครูชาวฟิลิปปินส์ที่สำเนียงและความรู้ดี
 • เลือกและเปลี่ยนครูได้ตามเงื่อนไข ใช้ครูคนเดียวตลอดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Communication with NES

ราคาคอร์สเรียนกับครูเจ้าของภาษา

 • คลาสฝึกพูดสดผ่าน Zoom ตัวต่อตัวกับครูเจ้าของภาษา
 • เริ่มต้นที่ 3,650 บาท ต่อเดือน
 • กำหนดตารางเรียนล่วงหน้า (Fixed Schedule) เลื่อนได้ตามกฎ
 • เลือกเรียนได้ครั้งละ 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมงต่อคลาส
 • เลือกเวลาเรียนได้ทุกวันตั้งแต่ 8.00-22.00 น.
 • หลักสูตร 3 เดือน สามารถต่อคอร์สรายเดือนได้
 • สอนโดยครูชาวอังกฤษ อเมริกัน หรือ แคนาดา
 • เลือกและเปลี่ยนครูได้ตามเงื่อนไข ใช้ครูคนเดียวตลอดคอร์ส

รีวิวบางส่วนจากนักเรียนคอร์สนี้

คอร์สฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัวรีวิว1

รีวิวจากพ่อน้องยูโร

คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูต่างชาติ

คอร์สฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัวรีวิว2

รีวิวจากคุณบลู

คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูต่างชาติ

คอร์สฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัวรีวิว3

รีวิวจากแม่น้องเจีย

คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูต่างชาติ

คอร์สฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัวรีวิว4

รีวิวจากคุณหมิว

คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูเจ้าของภาษา

เนื้อหาเบื้องต้นในหลักสูตร

Beginner-Junior (26 Units)

English for Everyone Junior : Beginner’s Course is an entry-level English course for children. The course is divided into 26 units: 22 teaching units and 4 review units. There is audio for all the units. Unit structure : Each teaching unit starts with a scene that shows new vocabulary, followed by vocabulary exercises. The child then studies and practices three or four grammar rules.

Unit 1 : New vocabulary

An illustrated scene presents vocabulary in a clear context. The child listens to and repeats each new word in turn.

Unit 2 : Vocabulary practice

All new vocabulary is practiced. The child might be asked to match vocabulary to pictures or spell individual words.

Unit 3-5 : New grammar

Most teaching units contain three grammar rules. The grammar is first explainedand then practiced.More grammar is explained and practiced. Many units also have a song to practice new grammar and vocabulary.More grammar is explained and practiced. Throughout the whole unit, new vocabulary is repeated and recycled to help the child.

Beginner 1 (48 Units)

This course is designed for people who want to teach themselves the English language. Like all language courses, it covers the core skills: grammar, vocabulary, pronunciation, listening, speaking, reading, and writing. Unlike in other courses, the skills are taught and practiced as visually as possible, using images and graphics to help you understand and remember. The best way to learn is to work through the book in order, making full use of the audio available on the website and app. Turn to the practice book at the end of each unit to reinforce your learning with additional exercises.

For example 

Unit 1 : Introducing yourself 

Unit 2 : Vocabulary Countries

Unit 3 : Talking about yourself

Unit 4 : Vocabulary Family and pets

Unit 5 : Things you have

Unit 6 – 48 …

Beginner 2 (49 Units)

This course is designed for people who want to teach themselves the English language. Like all language courses, it covers the core skills: grammar, vocabulary, pronunciation, listening, speaking, reading, and writing. Unlike in other courses, the skills are taught and practiced as visually as possible, using images and graphics to help you understand and remember. The best way to learn is to work through the book in order, making full use of the audio available on the website and app. Turn to the practice book at the end of each unit to reinforce your learning with additional exercises.

For example 

Unit 1 : Talking about yourself 

Unit 2 : Talking about routines 

Unit 3 : Today I’m wearing…

Unit 4 : What’s happening

Unit 5 : Types of verbs

Unit 6 – 49 …

Intermediate (76 Units)

This course is designed for people who want to teach themselves the English language. Like all language courses, it covers the core skills: grammar, vocabulary, pronunciation, listening, speaking, reading, and writing. Unlike in other courses, the skills are taught and practiced as visually as possible, using images and graphics to help you understand and remember. The best way to learn is to work through the book in order, making full use of the audio available on the website and app. Turn to the practice book at the end of each unit to reinforce your learning with additional exercises.

For example 

Unit 1 : Making conversation

Unit 2 : Vocabulary

Unit 3 : Where things are…

Unit 4 : Numbers and statistics

Unit 5 : Times and dates

Unit 6 – 76 …

Advanced (69 Units)

This course is designed for people who want to teach themselves the English language. Like all language courses, it covers the core skills: grammar, vocabulary, pronunciation, listening, speaking, reading, and writing. Unlike in other courses, the skills are taught and practiced as visually as possible, using images and graphics to help you understand and remember. The best way to learn is to work through the book in order, making full use of the audio available on the website and app. Turn to the practice book at the end of each unit to reinforce your learning with additional exercises.

For example 

Unit 1 : Making conversation

Unit 2 : Action and state verbs

Unit 3 : Using collocations 

Unit 4 : Complex descriptions

Unit 5 : Making general statements

Unit 6 – 69 …

หมายเหตุ : เนื้อหาการเรียนการสอนของเราด้านบนเป็นหลักสูตรพื้นฐาน ซึ่งสามารถออกแบบ แก้ไข หรือเพิ่มเติมหัวข้ออื่นๆตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียนได้ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบโดยคุณครูที่จบ CELTA (The Certificate in English Language Teaching to Adults) จาก University of Cambridge

สนใจลงทะเบียนเรียน

สำหรับท่านใดที่ต้องการลงทะเบียนเรียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

บทความของเรา