เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ Business English3


Jobs & Organizations

เนื้อหาในคอร์สนี้จะครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงาน ตั้งแต่การสัมภาษณ์งาน การเขียน Job profile ลักษณะขององค์กร ทักษะที่ควรมีในการทำงาน ปัญหาในการทำงาน และแนวทางการทำงาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการทำงานให้มากที่สุด

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ1


Personal Skills

การทำงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับคน ดังนั้นเราจึงสอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ(Soft skills) ทั้งในเรื่องของ คน เวลา ความกดดัน ความเป็นผู้นำและวิธีการจัดการที่เหมาะสม นอกจากจะได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษแล้ว ยังได้รับความรู้ในการบริหารจัดการอีกด้วย

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ Business English2


Meetings & Presentations

การประชุม การเจรจาต่อรอง การนำเสนอ และ การติดต่อสื่อสาร เป็นทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นลำดับต้นๆ ในการทำงาน เมื่อนักเรียนเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ครบ รับรองว่าสามารถนำไปใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับประเทศ หรือระดับโลกได้อย่างแน่นอน

รายละเอียดคอร์ส

เรียนภาษาอังกฤษวัยทำงานBusiness English

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแนะนำสำหรับวัยทำงาน

 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษวัยทำงานจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงานภายในองค์กร ระหว่างองค์กร และกับลูกค้า ฯ
 • ฝึกภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองาน การประชุม การติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ การเขียนอีเมล และการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ฯ
 • ฝึกเทคนิควิธีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ฝึกความรู้ด้านการบริการจัดการ (Soft skills) ทั้งด้านคนและองค์กร
 • เน้นการฝึกใช้คำศัพท์ตามสายงานและอาชีพของผู้เรียน (Vocabulary-building activities)
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ Business English4

สิ่งที่ได้รับหลังจากเรียนจบคอร์สนี้

 • นักเรียนสามารถฟังและตอบคำถามภาษาอังกฤษภายในองค์กรได้ตั้งแต่เดือนแรกที่เรียน และสามารถสื่อสารได้เมื่อเรียนจบคอร์ส 3 เดือน
 • มีคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานด้านสายงานของตัวเองได้ เช่น การนัดหมาย การสัมภาษณ์งาน การเขียน CV การนำเสนอ การประชุม การติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างชาติ เป็นต้น
 • สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามไวยากรณ์ เช่น การตอบอีเมล การทำ ppt นำเสนองาน การเขียนรายละเอียดสินค้า การทำโบชัวร์ รวมถึงการดีลงานต่างๆ และ ได้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ (Soft skills) มากขึ้น

ราคาคอร์สเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ Business English with PH

ราคาคอร์สเรียนกับครูต่างชาติ

 • คลาสเรียนสดผ่าน Zoom ตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติ
 • เริ่มต้นที่ 2,300 บาท ต่อเดือน
 • กำหนดตารางเรียนล่วงหน้า (Fixed Schedule) เลื่อนได้ตามกฎ
 • เลือกเรียนได้ครั้งละ 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมงต่อคลาส
 • เลือกเวลาเรียนได้ทุกวันตั้งแต่ 8.00-22.00 น.
 • หลักสูตร 3 เดือน สามารถต่อคอร์สรายเดือนได้
 • สอนโดยครูชาวฟิลิปปินส์ที่สำเนียงและความรู้ดี
 • เลือกและเปลี่ยนครูได้ตามเงื่อนไข ใช้ครูคนเดียวตลอดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ Business English with NES

ราคาคอร์สเรียนกับครูเจ้าของภาษา

 • คลาสเรียนสดผ่าน Zoom ตัวต่อตัวกับครูเจ้าของภาษา
 • เริ่มต้นที่ 3,650 บาท ต่อเดือน
 • กำหนดตารางเรียนล่วงหน้า (Fixed Schedule) เลื่อนได้ตามกฎ
 • เลือกเรียนได้ครั้งละ 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมงต่อคลาส
 • เลือกเวลาเรียนได้ทุกวันตั้งแต่ 8.00-22.00 น.
 • หลักสูตร 3 เดือน สามารถต่อคอร์สรายเดือนได้
 • สอนโดยครูชาวอังกฤษ อเมริกัน หรือ แคนาดา
 • เลือกและเปลี่ยนครูได้ตามเงื่อนไข ใช้ครูคนเดียวตลอดคอร์ส

รีวิวบางส่วนจากนักเรียนคอร์สนี้

รีวิวจากคุณฝน

คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานกับครูเจ้าของภาษา

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ Business English รีวิว1

รีวิวจากคุณเอ๋

คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานกับครูเจ้าของภาษา

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ Business English รีวิว2

รีวิวจากคุณมิ้นท์

คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานกับครูต่างชาติ

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ Business English รีวิว3

รีวิวจากคุณเฟย์

คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานกับครูต่างชาติ (กลุ่ม2คน)

เนื้อหาเบื้องต้นในหลักสูตร

JOBS, PEOPLE AND ORGANIZATIONS

 • Work and jobs
 • Ways of working
 • Skills and qualifications
 • Companies and careers
 • Problems at work
 • Organizations

PRODUCTION

 • Manufacturing and services
 • The development process
 • Innovation and invention
 • Products and services

MARKETING

 • Buyers, sellers and the market
 • Markets and competitors
 • Marketing and market orientation
 • E-commerce

PERSONAL SKILLS

 • Time and time management
 • Stress and stress management
 • Leadership and management styles

TELEPHONING AND WRITING

 • Phones and numbers
 • Trying to get through
 • Getting through
 • arrangements and ending calls
 • Business communication
 • CVs, cover letters and emails

MEETING

 • Types of meeting
 • Points of view
 • Agreement and disagreement
 • Discussion techniques

PRESENTATION

 • Key ideas
 • Key steps
 • Audience interaction

NEGOTIATION

 • Situations and negotiators
 • Preparing
 • Win-win
 • Reaching agreement

หมายเหตุ: เนื้อหาการเรียนการสอนของเราด้านบนเป็นหลักสูตรพื้นฐาน ซึ่งสามารถออกแบบ แก้ไข หรือเพิ่มเติมหัวข้ออื่นๆตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียนได้ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบโดยคุณครูที่จบ CELTA (The Certificate in English Language Teaching to Adults) จาก University of Cambridge

สนใจลงทะเบียนเรียน

สำหรับท่านใดที่ต้องการลงทะเบียนเรียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

บทความของเรา