เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน1


Daily English

เป็นการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการฝึกใช้ประโยค คำศัพท์ และการสนทนาระดับพื้นฐาน โดยคุณครูจะเลือกใช้คำศัทพ์ที่เหมาะสมกับระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียน ทำให้สามารถเรียนได้ทุกคน เหมาะสำหรับคนที่อยากเรียนภาษาอังกฤษ แต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

เรียนแกรมม่าภาษาอังกฤษ


Grammar

Grammar lessons : การเรียนจะปูพื้นฐานหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้ทั้งหมด ตั้งแต่ในเรื่องของ Tense โครงสร้างประโยค หน้าที่ของคำต่างๆ เช่น ประธาน กริยา กรรม และคำขยาย (Part of Speech) เมื่อผู้เรียนเข้าใจหลักไวยากรณ์จะช่วยให้สามารถ ฟังจับใจความ เรียบเรียงประโยค ในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

เรียนภาษาอังกฤษ4สกิล


4 Basic skills

เนื้อหาในหลักสูตรจะครอบคลุมภาษาอังกฤษ ครบทุกทักษะ 4 Skills ทั้ง การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเราจะเน้นในส่วนของการสทนาภาษาอังกฤษระหว่างนักเรียนกับคุณครู (Interactive) เพื่อให้นักเรียนฟังจนเกิดความคุ้นชินและเกิดความกล้าในการพูดภาษาอังกฤษมากที่สุด

รายละเอียดคอร์ส

เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน General English

คอร์สแนะนำสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สามารถเรียนได้ทุกระดับทุกวัย เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเรียนภาษาอังกฤษแต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน
 • หลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษครบ 4 สกิล ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หลักไวยากรณ์
 • ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน กับครูต่างชาติแบบสดตัวต่อตัว (1-on-1 English lessons)
 • รับประกันเห็นผลการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือนแรกที่เรียน และสามารถพูดได้ใน 3 เดือน
 • คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น เรียนครบ 3 เดือนได้ทักษะพื้นฐานครบ
เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน General English1

สิ่งที่ได้รับหลังจากเรียนจบคอร์สนี้

 • นักเรียนสามารถฟังและตอบคำถามได้ตั้งแต่เดือนแรกที่เรียน และสื่อสารได้หลังจากเรียนจบคอร์ส 3 เดือน
 • เข้าใจหลักไวยากรณ์ (Grammar)  มีคลังคำศัพท์เพิ่มขึ้น และ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
 • สามารถฟังและอ่านสื่อต่างประเทศได้อย่างเข้าใจ เช่น เพลง ภาพยนต์ ซีรีย์ ข่าวสาร เป็นต้น
 • สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามไวยากรณ์ เช่น การตอบอีเมล การเขียนรายงาน การเขียนเรื่องสั้นต่างๆ เป็นต้น
 • สามารถนำเสนอ เข้าร่วมประชุม และติดต่อประสานงานเป็นภาษาอังกฤษได้

ราคาคอร์สเรียน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน General English with PH

ราคาคอร์สเรียนกับครูต่างชาติ

 • คลาสเรียนสดผ่าน Zoom ตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติ
 • เริ่มต้นที่ 2,100 บาท ต่อเดือน
 • กำหนดตารางเรียนล่วงหน้า (Fixed Schedule) เลื่อนได้ตามกฎ
 • เลือกเรียนได้ครั้งละ 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมงต่อคลาส
 • เลือกเวลาเรียนได้ทุกวันตั้งแต่ 8.00-22.00 น.
 • หลักสูตร 3 เดือน สามารถต่อคอร์สรายเดือนได้
 • สอนโดยครูชาวฟิลิปปินส์ที่สำเนียงและความรู้ดี
 • เลือกและเปลี่ยนครูได้ตามเงื่อนไข ใช้ครูคนเดียวตลอดคอร์ส
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน General English with NES

ราคาคอร์สเรียนกับครูเจ้าของภาษา

 • คลาสเรียนสดผ่าน Zoom ตัวต่อตัวกับครูเจ้าของภาษา
 • เริ่มต้นที่ 3,500 บาท ต่อเดือน
 • กำหนดตารางเรียนล่วงหน้า (Fixed Schedule) เลื่อนได้ตามกฎ
 • เลือกเรียนได้ครั้งละ 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมงต่อคลาส
 • เลือกเวลาเรียนได้ทุกวันตั้งแต่ 8.00-22.00 น.
 • หลักสูตร 3 เดือน สามารถต่อคอร์สรายเดือนได้
 • สอนโดยครูชาวอังกฤษ อเมริกัน หรือ แคนาดา
 • เลือกและเปลี่ยนครูได้ตามเงื่อนไข ใช้ครูคนเดียวตลอดคอร์ส

รีวิวบางส่วนจากนักเรียนคอร์สนี้

เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานรีวิว1

รีวิวจากคุณฮันนี่

คอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐานกับครูเจ้าของภาษา

เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานรีวิว2

รีวิวจากคุณใบเฟิร์น

คอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐานกับครูต่างชาติฟิลิปปินส์

เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานรีวิว3

รีวิวจากน้องโฟกัส

คอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐานกับครูต่างชาติฟิลิปปินส์

เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานรีวิว4

รีวิวจากคุณแม็กกี้

คอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐานกับครูต่างชาติฟิลิปปินส์

เนื้อหาเบื้องต้นในหลักสูตร

Speaking & Listening Skills

Module 1

Confidence speaking and rapid sentence framing.

 • Introducing oneself.
 • Daily use sentences.
 • Pronunciation.

Module 2

Fluency in English.

 • Proper speaking.
 • Thought process.
 • Creating sentences.

Module 3

Using communication skills effective and accurate.

 • Accent.
 • Selection of words.
 • Communication.
 • Role play.

Module 4

Listening 1 : Listen and respond I.

 • Introduction.
 • Details and key words.
 • Respond to questions.
 • Simple conversations.

Module 5

Listening 2 : Listen and respond II.

 • Listen to accuracy.
 • Practice production.
 • Listen to lectures.
 • Listen to telephone.

Reading & Writing Skills

Module 6

Vocabulary & Grammar.

 • Using the dictionary.
 • Parts of speech.
 • Articles and nouns.
 • Pronouns and determiners.
 • Verb forms.
 • Adjectives & Adverbs.
 • Tense.
 • Active & Passive voice.
 • Auxiliary verbs.
 • Modal verbs.
 • Conjunctions & Prepositions.
 • Reported speech.
 • Conditionals.
 • Question Tags.
 • Direct & Indirect Speech.

Module 7

Basic reading skills.

 • Determine main ideas or themes.
 • Understand and explain key details.

Module 8

Understanding text structures.

 • Understanding text structures.
 • Learning the structure of paragraphs.

Module 9

Text appreciation.

 • Drawing inferences.
 • Framing opinions and judgments.
 • Discussing and summarize.

Module 10

Basic writing skills.

 • Learn the basic paragraph structure.
 • Use basic sentence structures to write a paragraph.
 • Understand and use text structures in paragraphs.

หมายเหตุ: เนื้อหาการเรียนการสอนของเราด้านบนเป็นหลักสูตรพื้นฐาน ซึ่งสามารถออกแบบ แก้ไข หรือเพิ่มเติมหัวข้ออื่นๆตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียนได้ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบโดยคุณครูที่จบ CELTA (The Certificate in English Language Teaching to Adults) จาก University of Cambridge.

สนใจลงทะเบียนเรียน

สำหรับท่านใดที่ต้องการลงทะเบียนเรียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

บทความของเรา

อยากพูดอิ้งรัวแบบ native : จำสำนวนภาษาอังกฤษเหล่านี้ไว้ ใช้ได้จริง!

สำนวนภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้การใช้ภาษามีความลื่นไหลและดูฉลาดมากขึ้น บทความนี้จะแนะนำสำนวนง่ายๆที่ใช้ได้จริง ใครเอาไปใช้ก็มั่นใจได้ว่าสมูทแน่นอน อยากพูดอิ้งรัวแบบ native : แนะนำสำนวนภาษาอังกฤษที่ควรรู้สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน! สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้ได้ว่าใครเก่งภาษาอังกฤษไม่ใช่แค่การรู้คำศัพย์เยอะ แกรมม่าแน่น หรือสำเนียงที่เหมือนเจ้าของภาษาอย่างเดียว แต่การใช้สำนวนเป็นในแต่ละสถานการณ์ก็ทำให้ผู้ใช้ดูดีและดูฉลาดขึ้นมาได้ โดยเฉพาะกับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ทั้งนี้ในปัจจุบันสำนวนภาษาอังกฤษก็มีมากมาย หลากหลายการใช้งานที่มักนำกลับมาใช้ให้ได้ยินบ่อยๆ ยิ่งถ้าใครเป็นคอหนังหรือซีรีส์ฝรั่งด้วยแล้วสำนวนเหล่านี้ที่เราจะนำเสนอคุ้นหูกันอย่างแน่นอน [...]