หลักสูตร IELTS ของเรา

หลักสูตร Build-up

หลักสูตรนี้จะปูพื้นฐานความรู้แก่นักเรียน โดยจะใช้เวลาเรียน 40-60 ชั่วโมง สอนเนื้อหาครบ 4 สกิล ฟัง พูด อ่าน เขียน และตะลุยโจทย์ข้อสอบ.

 • Target 5.0 – 5.5 (เต็ม 9.0)
 • Listening 40 – 50%
 • Reading  40 -50%

หลักสูตร Master 1

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว มุ่งเน้นที่การฝึกสกิลเฉพาะและการติวข้อสอบ ใช้เวลาเรียน 20-40 ชั่วโมง.

 • Target 6.0 – 6.5 (เต็ม 9.0)
 • Listening 60 – 70%
 • Reading  60 -70%

หลักสูตร Master 2

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานแล้ว ต้องการเน้นการติวข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนสูง ใช้เวลาเรียน 20-40 ชั่วโมง.

 • Target 7.0 – 7.5 (เต็ม 9.0)
 • Listening 80 – 90%
 • Reading  80 -90%

ราคาคอร์สเรียน

ติวสอบ IELTS เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูต่างชาติ

ค่าคอร์สติวสอบ IELTS ออนไลน์

 • คลาสติว IELTS สดผ่าน Zoom ตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติ
 • เริ่มต้นที่ 2,300 บาท ต่อเดือน
 • กำหนดตารางเรียนล่วงหน้า (Fixed Schedule) เลื่อนได้ตามกฎ
 • เลือกเรียนได้ครั้งละ 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมงต่อคลาส
 • เลือกเวลาเรียนได้ทุกวันตั้งแต่ 8.00-22.00 น.
 • หลักสูตร 20-40 ชั่วโมง สามารถต่อคอร์สรายเดือนได้
 • สอนโดยครูชาวฟิลิปปินส์ที่สำเนียงและความรู้ดี
 • เลือกและเปลี่ยนครูได้ตามเงื่อนไข ใช้ครูคนเดียวตลอดคอร์ส
 • สามารถเลือกพาร์ทที่อยากเรียนได้
ติวสอบ IELTS เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูเจ้าของภาษา

ค่าคอร์สติวสอบ IELTS ออนไลน์

 • คลาสติว IELTS สดผ่าน Zoom ตัวต่อตัวกับครูเจ้าของภาษา
 • เริ่มต้นที่ 3,650 บาท ต่อเดือน
 • กำหนดตารางเรียนล่วงหน้า (Fixed Schedule) เลื่อนได้ตามกฎ
 • เลือกเรียนได้ครั้งละ 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมงต่อคลาส
 • เลือกเวลาเรียนได้ทุกวันตั้งแต่ 8.00-22.00 น.
 • หลักสูตร 20-40 ชั่วโมง สามารถต่อคอร์สรายเดือนได้
 • สอนโดยครูชาวอังกฤษ อเมริกัน หรือ แคนาดา
 • เลือกและเปลี่ยนครูได้ตามเงื่อนไข ใช้ครูคนเดียวตลอดคอร์ส
 • สามารถเลือกพาร์ทที่อยากเรียนได้

เกี่ยวกับ IELTS

IELTS และผลคะแนน

 • IELTS คือการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ของผู้ที่ต้องการศึกษา หรือทำงานในองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก​
 • ผู้สอบสามารถทำได้คะแนนตั้งแต่ 0-9.0 คะแนน
 • ผลคะแนนสำหรับการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำ เช่น จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล อินเตอร์ โดยเฉลี่ยคือ 6.5+

ข้อสอบมีทั้งหมด 4 Sections

 1. การฟัง Listening มี 40 คำถาม ใช้เวลาสอบ 30 นาที
 2. การอ่าน Reading มี 40 คำถาม ใช้เวลาสอบ 60 นาที
 3. การเขียน Writing มี 2 ส่วน ใช้เวลาสอบ 60 นาที
 4. การพูด Speaking มี 3 ส่วน ใช้เวลาสอบ 11-14 นาที

รีวิวบางส่วนจากนักเรียนคอร์สนี้

รีวิวจากคุณแพ็ค

คอร์สเตรียมสอบ IELTS กับครูต่างชาติ

รีวิวจากคุณทับทิม

คอร์สเตรียมสอบ IELTS กับครูต่างชาติ

คอร์ส IELTS

รีวิวจากคุณมุก

คอร์สเตรียมสอบ IELTS กับครูเจ้าของภาษา

คอร์ส IELTS

รีวิวจากคุณทราย

คอร์สเตรียมสอบ IELTS กับครูเจ้าของภาษา

เนื้อหาในหลักสูตร

IELTS 40 Hours for Intermediate to Advanced

Listening skills – 10 hours

1.Getting ready to listen

 • Understanding the context
 • Using the correct spelling
 • Writing numbers

2.Following a conversation

 • Identifying the speakers
 • Identifying function
 • Understanding categories

3.Recognising paraphrase

 • Identifying distractors
 • Recognising paraphrase
 • Selecting from a list

4.Places and directions

 • Describing a place
 • Following directions
 • Labelling a map

5. Listening for actions and processes

 • Understanding mechanical parts
 • Describing an action or process
 • Describing a process

6. Attitude and opinion

 • Identifying attitudes and opinions
 • Persuading and suggesting
 • Reaching a decision

7. Following a lecture or talk

 • Identifying main ideas
 • Understanding how ideas are connected
 • Understanding an explanation

8. Contrasting ideas

 • Signposting words
 • Comparing and contrasting ideas
 • Using notes to follow a talk

Reading skills – 10 hours

1. Reading strategies

 • Using the features of a Reading passage
 • Skimming a passage and speed reading
 • Global understanding

2. Descriptive passages

 • Scanning for detail
 • Using words from the passage
 • Notes/flow-chart/diagram completion

3. Understanding the main ideas

 • Identifying the main idea
 • Understanding the main points
 • Identifying information in a passage

4. Locating and matching information

 • Identifying types of information
 • Locating and matching information
 • How ideas are connected

5. Discursive passages

 • Discursive passages
 • Identifying theories and opinions
 • Matching features

6. Multiple-choice questions

 • Understanding longer pieces of text
 • Different types of multiple choice
 • Identifying a writer’s purpose

7. Opinions and attitudes

 • Argumentative texts
 • Identifying the writer’s views/claims
 • Identifying grammatical features

8. General Training Reading

 • The General Training Reading paper
 • Dealing with multiple texts
 • Understanding work-related texts

Writing skills – 10 hours

1. Academic Writing Task I – Describing a chart, table or graph

 • Understanding graphs, tables and charts
 • More complex charts
 • Improving your Task Achievement score

2. Academic Writing Task 1 – Comparing and contrasting graphs andtables

 • Avoiding repetition
 • Comparing and contrasting data
 • Grammatical Accuracy – describing numbers and figures accurately

3. Academic Writing Task 1 – Describing diagrams

 • Understanding a diagram
 • Describing a process – coherence and cohesion
 • Lexical Resource – being accurate

4. Academic Writing Task I Describing maps

 • Describing a map
 • Describing changes in a place
 • Grammatical Accuracy

5. General Training Writing Task 1 – A letter

 • Understanding the task
 • Improving your score
 • Checking and correcting

6.Writing Task 2 – Getting ready to write

 • Understanding the task
 • Planning and organising your ideas
 • Getting started – writing an introduction

7. Writing Task 2 – Expressing your ideas clearly

 • Linking ideas – cohesion
 • Lexical Resource – avoiding repetition
 • Expressing a personal view

8. Writing Task 2 – Checking and correcting

 • Developing your ideas clearly
 • Grammatical Accuracy
 • Assessing your language

Speaking skills – 10 hours

1. The Speaking Test – Part I

 • Getting ready to speak
 • Part 1 -talking about familiar topics
 • Using the right tense – Grammatical Range and Accuracy

2. Part 2 – Giving a talk

 • Understanding the task
 • Improving Fluency and Coherence
 • Organising your notes and your talk

3. Part 3 – Talking about abstract topics

 • Talking about abstract topics
 • Agreeing and disagreeing
 • Improving your Lexical Resource score

4. Checking, correcting and assessing

 • Dealing with problems
 • Pronunciation, intonation and ‘chunking’
 • Assessing yourself and improving your score

หมายเหตุ : เนื้อหาการเรียนการสอนของเราด้านบนเป็นหลักสูตรพื้นฐาน ซึ่งสามารถออกแบบ แก้ไข หรือเพิ่มเติมหัวข้ออื่นๆตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียนได้ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบโดยคุณครูที่จบ CELTA (The Certificate in English Language Teaching to Adults) จาก University of Cambridge

สนใจลงทะเบียนเรียน

สำหรับท่านใดที่ต้องการลงทะเบียนเรียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

บทความของเรา