หลักสูตร IELTS ของเรา

หลักสูตร Build-up

หลักสูตรนี้จะปูพื้นฐานความรู้แก่นักเรียน โดยจะใช้เวลาเรียน 40-60 ชั่วโมง สอนเนื้อหาครบ 4 สกิล ฟัง พูด อ่าน เขียน และตะลุยโจทย์ข้อสอบ.

 • Target 5.0 – 5.5 (เต็ม 9.0)
 • Listening 40 – 50%
 • Reading  40 -50%
ติวสอบไอเอล IELTS

หลักสูตร Master 1

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว มุ่งเน้นที่การฝึกสกิลเฉพาะและการติวข้อสอบ ใช้เวลาเรียน 20-40 ชั่วโมง.

 • Target 6.0 – 6.5 (เต็ม 9.0)
 • Listening 60 – 70%
 • Reading  60 -70%

หลักสูตร Master 2

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานแล้ว ต้องการเน้นการติวข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนสูง ใช้เวลาเรียน 20-40 ชั่วโมง.

 • Target 7.0 – 7.5 (เต็ม 9.0)
 • Listening 80 – 90%
 • Reading  80 -90%

ราคาคอร์สเรียน

ติวสอบไอเอล IELTS Preparation with PH

ราคาคอร์สติวสอบ IELTS ออนไลน์

 • คลาสติว IELTS สดผ่าน Zoom ตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติ
 • เริ่มต้นที่ 2,300 บาท ต่อเดือน
 • กำหนดตารางเรียนล่วงหน้า (Fixed Schedule) เลื่อนได้ตามกฎ
 • เลือกเรียนได้ครั้งละ 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมงต่อคลาส
 • เลือกเวลาเรียนได้ทุกวันตั้งแต่ 8.00-22.00 น.
 • หลักสูตร 20-40 ชั่วโมง สามารถต่อคอร์สรายเดือนได้
 • สอนโดยครูชาวฟิลิปปินส์ที่สำเนียงและความรู้ดี
 • เลือกและเปลี่ยนครูได้ตามเงื่อนไข ใช้ครูคนเดียวตลอดคอร์ส
 • สามารถเลือกพาร์ทที่อยากเรียนได้
ติวสอบไอเอล IELTS Preparation with NES

ราคาคอร์สติวสอบ IELTS ออนไลน์

 • คลาสติว IELTS สดผ่าน Zoom ตัวต่อตัวกับครูเจ้าของภาษา
 • เริ่มต้นที่ 3,650 บาท ต่อเดือน
 • กำหนดตารางเรียนล่วงหน้า (Fixed Schedule) เลื่อนได้ตามกฎ
 • เลือกเรียนได้ครั้งละ 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมงต่อคลาส
 • เลือกเวลาเรียนได้ทุกวันตั้งแต่ 8.00-22.00 น.
 • หลักสูตร 20-40 ชั่วโมง สามารถต่อคอร์สรายเดือนได้
 • สอนโดยครูชาวอังกฤษ อเมริกัน หรือ แคนาดา
 • เลือกและเปลี่ยนครูได้ตามเงื่อนไข ใช้ครูคนเดียวตลอดคอร์ส
 • สามารถเลือกพาร์ทที่อยากเรียนได้

รีวิวบางส่วนจากนักเรียนคอร์สนี้

ติวสอบไอเอล IELTSรีวิว1

รีวิวจากคุณแพ็ค

คอร์สเตรียมสอบ IELTS กับครูต่างชาติ – สอบได้ Band 6 เตรียมตัว 1 เดือน

ติวสอบไอเอล IELTSรีวิว2

รีวิวจากคุณทับทิม

คอร์สเตรียมสอบ IELTS กับครูต่างชาติ- สอบได้ Band 6 เตรียมตัว 2 เดือน

ติวสอบไอเอล IELTSรีวิว4

รีวิวจากคุณปอง

คอร์สเตรียมสอบ IELTS กับครูต่างชาติ- สอบได้ Band 5 เตรียมตัว 1 เดือน

ติวสอบไอเอล IELTSรีวิว3

รีวิวจากคุณทราย

คอร์สเตรียมสอบ IELTS กับครูเจ้าของภาษา – สอบได้ Band 7.5 เตรียมตัว 3 เดือน

เกี่ยวกับ IELTS

IELTS และผลคะแนน

 • IELTS คือการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ของผู้ที่ต้องการศึกษา หรือทำงานในองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก​
 • ผู้สอบสามารถทำได้คะแนนตั้งแต่ 0-9.0 คะแนน
 • ผลคะแนนสำหรับการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำ เช่น จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล อินเตอร์ โดยเฉลี่ยคือ 6.5+

ข้อสอบมีทั้งหมด 4 Sections

 1. การฟัง Listening มี 40 คำถาม ใช้เวลาสอบ 30 นาที
 2. การอ่าน Reading มี 40 คำถาม ใช้เวลาสอบ 60 นาที
 3. การเขียน Writing มี 2 ส่วน ใช้เวลาสอบ 60 นาที
 4. การพูด Speaking มี 3 ส่วน ใช้เวลาสอบ 11-14 นาที

เนื้อหาในหลักสูตร

IELTS 40 Hours for Intermediate to Advanced

1.Listening skills – 10 hours

1.Getting ready to listen

 • Understanding the context
 • Using the correct spelling
 • Writing numbers

2.Following a conversation

 • Identifying the speakers
 • Identifying function
 • Understanding categories

3.Recognising paraphrase

 • Identifying distractors
 • Recognising paraphrase
 • Selecting from a list

4.Places and directions

 • Describing a place
 • Following directions
 • Labelling a map

5. Listening for actions and processes

 • Understanding mechanical parts
 • Describing an action or process
 • Describing a process

6. Attitude and opinion

 • Identifying attitudes and opinions
 • Persuading and suggesting
 • Reaching a decision

7. Following a lecture or talk

 • Identifying main ideas
 • Understanding how ideas are connected
 • Understanding an explanation

8. Contrasting ideas

 • Signposting words
 • Comparing and contrasting ideas
 • Using notes to follow a talk

2.Reading skills – 10 hours

1. Reading strategies

 • Using the features of a Reading passage
 • Skimming a passage and speed reading
 • Global understanding

2. Descriptive passages

 • Scanning for detail
 • Using words from the passage
 • Notes/flow-chart/diagram completion

3. Understanding the main ideas

 • Identifying the main idea
 • Understanding the main points
 • Identifying information in a passage

4. Locating and matching information

 • Identifying types of information
 • Locating and matching information
 • How ideas are connected

5. Discursive passages

 • Discursive passages
 • Identifying theories and opinions
 • Matching features

6. Multiple-choice questions

 • Understanding longer pieces of text
 • Different types of multiple choice
 • Identifying a writer’s purpose

7. Opinions and attitudes

 • Argumentative texts
 • Identifying the writer’s views/claims
 • Identifying grammatical features

8. General Training Reading

 • The General Training Reading paper
 • Dealing with multiple texts
 • Understanding work-related texts

3.Writing skills – 10 hours

1. Academic Writing Task I – Describing a chart, table or graph

 • Understanding graphs, tables and charts
 • More complex charts
 • Improving your Task Achievement score

2. Academic Writing Task 1 – Comparing and contrasting graphs andtables

 • Avoiding repetition
 • Comparing and contrasting data
 • Grammatical Accuracy – describing numbers and figures accurately

3. Academic Writing Task 1 – Describing diagrams

 • Understanding a diagram
 • Describing a process – coherence and cohesion
 • Lexical Resource – being accurate

4. Academic Writing Task I Describing maps

 • Describing a map
 • Describing changes in a place
 • Grammatical Accuracy

5. General Training Writing Task 1 – A letter

 • Understanding the task
 • Improving your score
 • Checking and correcting

6.Writing Task 2 – Getting ready to write

 • Understanding the task
 • Planning and organising your ideas
 • Getting started – writing an introduction

7. Writing Task 2 – Expressing your ideas clearly

 • Linking ideas – cohesion
 • Lexical Resource – avoiding repetition
 • Expressing a personal view

8. Writing Task 2 – Checking and correcting

 • Developing your ideas clearly
 • Grammatical Accuracy
 • Assessing your language

4.Speaking skills – 10 hours

1. The Speaking Test – Part I

 • Getting ready to speak
 • Part 1 -talking about familiar topics
 • Using the right tense – Grammatical Range and Accuracy

2. Part 2 – Giving a talk

 • Understanding the task
 • Improving Fluency and Coherence
 • Organising your notes and your talk

3. Part 3 – Talking about abstract topics

 • Talking about abstract topics
 • Agreeing and disagreeing
 • Improving your Lexical Resource score

4. Checking, correcting and assessing

 • Dealing with problems
 • Pronunciation, intonation and ‘chunking’
 • Assessing yourself and improving your score

หมายเหตุ : เนื้อหาการเรียนการสอนของเราด้านบนเป็นหลักสูตรพื้นฐาน ซึ่งสามารถออกแบบ แก้ไข หรือเพิ่มเติมหัวข้ออื่นๆตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียนได้ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบโดยคุณครูที่จบ CELTA (The Certificate in English Language Teaching to Adults) จาก University of Cambridge

สนใจลงทะเบียนเรียน

สำหรับท่านใดที่ต้องการลงทะเบียนเรียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

บทความของเรา