คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของเรา

1) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันหรือ General English เป็นการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ยังไม่มีพื้นฐานเลย หรือมีพื้นฐานแล้วแต่ต้องการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในหลักสูตรนี้ จะมีครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่การเรียนหลักไวยากรณ์ (Grammar) ฝึกใช้คำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆ การฝึกแต่งประโยค เรียงความ และการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งหลักสูตรของเราจะเป็นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 100% โดยชาวต่างชาติ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามเรามีครูชำนาญการพิเศษสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐาน ใครๆก็เรียนได้แน่นอน

2) ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน หรือ Business English นี้ จะเป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงานโดยเฉพาะ เช่น การสัมภาษณ์งาน การเขียนอีเมล การนำเสนอ การประชุม และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งคอร์สนี้เราจะออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนตามความต้องการ สายงานและอาชีพของผู้เรียนโดยเฉพาะ ซึ่งใช้คุณครูผู้เชี่ยวชาญในสายงานด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ทั้งจาก อังกฤษ อเมริกา แคนาดา และยุโรป ทั้งนี้ผู้เรียนยังสามารถเลือก ปรับเปลี่ยน คุณครูผู้สอน และเวลาที่สะดวกในการเรียนการสอนได้อีกด้วย

3) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สำหรับคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือ Effective Communication เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาแล้วในระดับหนึ่ง และต้องการฝึกทักษะการพูดและฟังให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดีและเข้าใจกันง่ายมากขึ้น โดยในส่วนของเนื้อหาการเรียนการสอนจะเน้นที่การฟังและพูดโดยเฉพาะ เช่น การจับใจความ การหา keywords การตอบและถามคำถาม ประโยคที่ใช้พูดในชีวิตประจำวัน การฝึกสำเนียงการออกเสียง จังหวะในการพูด การเน้นคำ การรับโทรศัพท์ การแนะนำตัว การนำเสนอ การแสดงความยินดี และการเจรจาต่อรอง เป็นต้น นอกจากนี้ยังฝึกทักษะเสริมที่ใช้ในการทำงาน (Soft skills) เช่น การเขียน Job profile, CVs อย่างมืออาชีพและ การสัมภาษณ์งาน เป็นต้น

4) การสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ

คอร์สสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ หรือ Effective Job Interview นี้เหมาะกับผู้เรียนที่กำลังหางานใหม่หรือเพิ่งเรียนจบ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทชั้นนำทั้งสัญชาติไทยหรือบริษัทต่างชาติ ล้วนแต่ต้องการพนักงานที่มีความสามารถทางด้านภาษาอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดคะแนน TOIEC ที่สูง หรือต้องสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งสำหรับคอร์สการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพนี้ เรามุ่งหวังให้ผู้เรียนที่กำลังหางานใหม่หรือเพิ่งเรียนจบและกำลังเตรียมตัวหางาน เกิดความพร้อมและความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษให้มากที่สุด โดยคุณครูชาวต่างชาติของเราล้วนมีประสบการณ์การสอนและการทำงานมาอย่างยาวนาน ซึ่งคอร์สนี้จะเรียนตั้งแต่การเขียน Job profile ให้มีความน่าสนใจและถูกต้องตามไวยากรณ์ การนำเสนอและตอบคำถามอย่างมืออาชีพ สร้างความมั่นใจและความคุ้นชินโดยการฝึกนำเสนอสดตัวต่อตัวกับคุณครูชาวต่างชาติ

5) ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

ในส่วนของคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก หรือ English for Kids เหมาะสำหรับเด็กวัยตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไป ซึ่งช่วงวัยเด็กคือช่วงอายุที่ดีที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะเด็กมีพัฒนาการและการจดจำที่ดีกว่าวัยอื่นมาก โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ โดยคุณครูที่มีประสบการณ์และถนัดในการสอนเด็กโดยเฉพาะ มีการสอนตั้งแต่ การออกเสียง คำศัพท์ ประโยค และไวยากรณ์พื้นฐาน โดยใช้สื่อการเรียนการสอน เช่น รูปภาพ กิจกรรม และเกมส์ต่างๆ ที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน

6) สัมภาษณ์วีซ่าทำงานและเรียนต่อต่างประเทศ

คอร์สนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการขอวีซ่าในโครงการแลกเปลี่ยน หรือ work and travel เช่น J วีซ่า โดยการเรียนการสอนของคอร์สนี้ จะเป็นการติวเข้มการตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ของสถานฑูต ให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับคำถามต่างๆที่จะถูกถามในการสัมภาษณ์ และสามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ ซึ่งคุณครูที่สอนจะเป็นคุณครูเจ้าของภาษาที่สำเนียงใกล้เคียงกับเจ้าหน้าที่ของสถานฑูต และนักเรียนหรือนักศึกษาที่ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศ และต้องสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่าในการเรียนต่อ หรือแม้กระทั่งการสอบสัมภาษณ์ในการขอชิงทุนของ รัฐบาลต่างๆ ทั้งทุนจากของรัฐบาลไทยและทุนของรัฐบาลประเทศนั้นๆเอง

7) ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ธุรกิจ และ HSK

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมากที่สุดในโลก และชาวจีนจำนวนมากก็อาศัยในต่างประเทศทั่วโลก ภาษาจีนจึงเป็นภาษาที่มีคนใช้อันดับต้นๆของโลก และเป็นภาษาที่สำคัญขึ้นมากเนื่องจากปัจจุบันจีนคือมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยเองก็เป็นประเทศคู่ค้า ปลายทางด้านการท่องเที่ยว การศึกษา อสังหาฯ และอื่นๆ ที่สำคัญของประเทศจีน เพราะฉะนั้นการเรียนภาษาจีนจึงทำให้เรามีข้อได้เปรียบและสร้างโอกาสด้านการงานและธุรกิจได้อย่างแน่นอน สถาบันอิงเคาน์ซิลและสถาบันสอนภาษาจีนจงซินเล็งเห็นโอกาสในการสร้างความรู้ด้านภาษาจีนให้คนไทยได้เข้าถึงอย่างง่ายดายและทั่วถึง ในรูปแบบการเรียนออนไลน์ สดตัวต่อตัว ในราคาที่เหมาะสมสำหรับคนไทยทุกคน

คุณครูชาวต่างชาติของเรา

เนื่องจากการเรียนการสอนของเรานั้น เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 100% เราจึงมีทั้งครูเจ้าของภาษาและครูชาวต่างชาติ ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความรู้ด้านภาษาในระดับสูง ทั้งหลักไวยากรณ์ การฟัง พูด อ่าน และเขียน มีความสามารถและประสบการณ์ในการสอนมาอย่างยาวนาน ซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษโดยตรงจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น TESOL, CELTA from University of Cambridge และผ่านการคัดเลือกและทดสอบอย่างเข้มข้นจากสถาบัน โดยเรามีคุณครูในระบบทั้งแบบ Full-time และ Part-time กว่า 100 ท่าน จากอังกฤษ อเมริกา ฟิลิปปินส์ แคนนาดา ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ ยุโรป และอีกหลายชาติ ทั้งยังมีพันธมิตรเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำทั้งใน ฟิลิปปินส์ อินเดีย และ ไทย

รีวิวจากนักเรียนบางส่วนของเรา

จากประสบการณ์การสอนออนไลน์ แบบคลาสเรียนสดตัวต่อตัวโดยใช้ภาษาอังกฤษ 100% มากว่า 2 ปี มีนักเรียนที่เรียบจบแล้วกว่า 3,000 คน และกำลังเรียนอีกหลายร้อยคน เราพบว่าผู้เรียนสามารถฟังและพูดตอบโต้ได้หลังจากเรียนไปแล้ว 1 เดือน โดยจะเริ่มสื่อสารได้อย่างมั่นใจเมื่อจบคอร์ส 3 เดือน และสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องตามไวยากรณ์ เมื่อจบคอร์ส 6 เดือน แม้ว่านักเรียนหลายๆท่าน จะเริ่มต้นจากศูนย์หรือส่วนใหญ่มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษที่น้อยมาก แต่ก็สามารถเรียนกับคุณครูต่างชาติได้ เมื่อใช้เวลาปรับไปสักระยะ เริ่มมีความกล้า ความคุ้นเคยกับคุณครูมากขึ้น นักเรียนก็จะสามารถตอบและถามคำถามคุณครูได้อย่างมั่นใจ ทั้งนี้การจะได้เห็นผลลัพท์ดังที่กล่าวมา ผู้เรียนต้องเรียนและฝึกอย่างต่อเนื่องเท่านั้น ทางเราจึงอยากขอแนะนำให้ทุกท่าน อดทนและตั้งใจเรียนอย่างสม่ำเสมอ

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนนี้

ประกาศนียบัตรสำหรับหลักสูตร 3 เดือนขึ้นไป (Certificate of completion)

ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์กับเรา


CEFR มาตรฐานการวัดระดับภาษาสากล

ทางสถาบันใช้ CEFR ในการทดสอบวัดระดับของผู้เรียนทุกท่าน เพื่อออกแบบหลักสูตรและจัดหาคุณครูที่เหมาะสมที่สุด โดย CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) คือมาตรฐานสากลสำหรับการอธิบายความสามารถทางด้านภาษา ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง โดยแบ่งเป็น 6 Level (A1-C2) ซึ่งมาตรฐาน CEFR นั้นเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในทวีปยุโรป และยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก 

รายละเอียดการเรียนการสอน

  • เป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สดตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติ
  • เรียนคาบละ 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมงต่อวัน
  • สามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียน
  • เรียนได้ตั้งแต่เวลา 08:00-22:00 น. ทุกวัน วันจันทร์-อาทิตย์
  • ใช้ภาษาอังกฤษ 100% ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว
  • คลาสออกแบบเฉพาะบุคคล ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
  • คลาสสอนสดออนไลน์ ผ่าน Zoom หรือ Google meet โดยสามารถใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ได้
  • Private class ผู้เรียนจะมีคุณครูส่วนตัวตลอดการเรียนการสอน (Coaching)

– คำถามที่พบบ่อย –

ครูต่างชาติคือชาติไหน

สำหรับครูต่างประเทศ (Non-Native) ของเราเป็นครูชาวฟิลิปปินส์เป็นหลัก และ ชาวแคนดา ยุโรปบางส่วน ที่จบการศึกษาด้านการสอนโดยเฉพาะจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ผ่านการคัดสรรค์มาอย่างดี ทั้งเรื่องของความรู้ความสามารถ และสำเนียงการออกเสียงที่ถูกต้อง รวมถึงครูเจ้าของภาษา (Native Speaker) ที่เป็นชาวอเมริกันและอังกฤษ ทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ

ไม่มีพื้นฐานเลยเรียนได้ไหม

สำหรับการเรียนของเราไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถเรียนได้แน่นอน เรามีการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อน และออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนโดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญ สำหรับผู้เรียนโดยเฉพาะ

เรียนผ่านทางช่องทางไหน

การเรียนการสอนของเราเป็นการเรียนผ่าน Zoom หรือ Google meet ที่สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน

เรียนนานไหมกว่าจะพูดได้

นักเรียนของเราส่วนใหญ่เห็นผลตั้งแต่เดือนแรก เพราะวิธีการสอนของเราที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้จริงเป็นหลัก โดยสามารถสื่อสาร ตอบคำถามได้ใน 3 เดือน และสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วใน 6 เดือน

อยากเรียนภาษาอังกฤษด้านเฉพาะของตัวเองได้ไหม

เราออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อวัตถุประสงค์ของผู้เรียนโดยเฉพาะ

ชำระเงินอย่างไร

เรารับชำระแบบโอนเงินผ่านบัญชีของสถาบัน

Our Reviews

คุณครูสอนเข้าใจดีครับ ไม่รีบร้อน ถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนก็กลับมาแก้ให้แล้วค่อยสอนต่อ โดยรวมแล้วดีครับ ผมต่อคอร์สเพิ่มนะครับแอดมิน

Benz / Business Owner

ตอนแรกก็ยังไม่กล้าพูดครับ แต่ตอนนี้โอเคขึ้นนะครับ กล้าตอบคุณครูมากขึ้นแล้ว คุณครูไนซ์ดีครับ 

Totle / Business owner

คุณครูเป็นกันเองดีครับ สอนสนุกดี ถ้ามีเวลาผมว่าจะเรียนคลาสละ 1ชั่วโมงนะครับ แต่ตอนนี้เวรเยอะครับ ไม่ค่อยว่าง เรียน 30นาทีเท่าเดิมก่อนนะครับ 

Ton / Doctor

ปกติลูกขี้อายไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษที่โรงเรียน แต่พอมาเรียนแบบตัวต่อตัวกับครูแบบนี้ทำให้น้องกล้าพูดมากขึ้นค่ะ คุณครูใจดีค่ะ น้องชอบค่ะ

Nu / Retirer

คุณครูสอนดีครับ แต่อยากให้ช่วยเพิ่มศัพท์ด้านงานก่อสร้างมากขึ้นครับ เพราะผมต้องคุยงานกับ consultant ฝรั่งบ่อยๆครับ

Bank / Engineer

ตอนแรกคิดว่าเรียนไม่ได้เพราะอ้อยพื้นฐานน้อย กลัวสื่อสารไม่เข้าใจ แต่ตอนนี้เริ่มโอเคแล้วค่ะ คุณครูใจเย็นกับอ้อยมากค่ะ ชอบค่ะแอดมิน

Aoi / Marketing Manager

สนใจลงทะเบียนเรียน

สำหรับท่านใดที่ต้องการลงทะเบียนเรียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

บทความของเรา