การแสดงความรู้สึกในภาษาอังกฤษ

Describe my feelings

เวลาที่เราต้องการแสดงความรู้สึกของเราในภาษาอังกฤษนั้น เราจะสามารถพูดได้อย่างไร วันนี้แอดมิน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EngCouncil จะมาแชร์คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันให้เพื่อนๆได้นำไปใช้กันนะครับ โดยในบทความนี้ เราจะมีทั้งหมด 6 ความรู้สึกพื้นฐาน ได้แก่ ความสุข ความเศร้า ความกลัว ความเกลียด ความโกรธ และความประหลาดใจ

feeling happy

ความสุข 😄

Delighted = น่าชื่นใจ, น่ายินดี

 • I’m delighted to have her niece here.

แปลว่า ฉันดีใจมากเลยที่หลานสาวเธอมานี่

 • He is delighted at your success.

แปลว่า เขายินดีกับความสำเร็จของคุณด้วยนะ

Thrilled = น่าตื่นตาตื่นใจ

 • I am thrilled with my new home.

แปลว่า ฉันตื่นตาตื่นใจกับบ้านหลังใหม่มาก

 • The movie thrilled the entire audience.

แปลว่า ภาพยนต์เรื่องนี้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมทั้งหมด

Cheerful = ร่าเริง, ดีอกดีใจ

 • He is a cheerful boy.

แปลว่า เขาเป็นเด็กร่าเริง

 • Father told me always to be brave and cheerful.

แปลว่า พ่อบอกฉันเสมอว่าให้เป็นคนที่กล้าหาญและร่าเริง

Wonderful = มหัศจรรย์, ยอดเยียม

 • A wonderful idea occurred to me.

แปลว่า ความคิดที่ยอดเยี่ยมกำลังเกิดขึ้นกับฉันแล้ว

 • Driving along the coast is wonderful.

แปลว่า การขับรถเลียบชายฝั่งนั้นยอดเยี่ยมมาก

Satisfied = พอใจ

 • All the children are satisfied with her meals.

แปลว่า เด็กๆพอใจกับอาหารของเขา

 • Are you satisfied or dissatisfied?

แปลว่า คุณพอใจหรือไม่พอใจ

Feeling sad

ความเศร้า 😭

Depressed = หดหู่ใจ, เศร้า

 • He is depressed.

แปลว่า เขารู้สึกเศร้าใจดูไม่มีความสุข

 • I am depressed by my illness.

แปลว่า ฉันรู้สึกหดหู้เพราะโรคของฉัน

Heartbroken = ผิดหวัง, เสียใจ

 • He was heartbroken from unrequited love.

แปลว่า เขาอกหักจากความรักที่ไม่สมหวัง

 • Ms Somsee will be heartbroken if no one comes to her party.

แปลว่า สมศรีจะเสียใจมากถ้าไม่มีใครไปงานปาตี้ของเธอ

Miserable = เป็นทุกข์, ยากแค้น

 • His life was miserable beyond description.

แปลว่า ชีวิตของเขาช่างน่าสงสารเกินกว่าจะบรรยาย

 • If it weren’t for our friendship I would be miserable.

แปลว่า ถ้าไม่ใช่เพราะมิตรภาพของเรา ฉันคงเศร้าใจ

Disappointed = เสียใจ, สิ้นหวัง

 • I’m really disappointed in you, Somsak.

แปลว่า ฉันผิดหวังในตัวคุณจริงๆ คุณสมศักดิ์

 • He was disappointed with the result.

แปลว่า เขาผิดหวังกับผลลัพท์ที่เขาได้

Sorrowful = เสียใจ, เศร้าใจ

 • In hard times, in sorrowful times, let’s try doing something for other people.

แปลว่า ในยากยาก ในยามทุกข์ เราลองมาทำเพื่อคนอื่นกันเถอะ

 • She looks sorrowful and forlorn.

แปลว่า เธอดูเศร้าโศกและสิ้นหวัง

รายละเอียดคอร์สเรียน

Feeling fear

ความกลัว 😣

Anxious = ที่กังวล, ที่กระวนกระวาย

 • Chris is very anxious to go to college.

แปลว่า คริสรู้สึกกระวนกระวายใจมากที่จะไปเรียนที่วิทยาลัย

 • Emily is anxious to see him again.

แปลว่า เอมิลี่กังวลใจที่จะพบเขาอีกครั้ง

Frightened = น่ากลัว, น่าขนลุก

 • His action frightened us.

แปลว่า การกระทำของเขาทำให้เรากลัว

 • I am not frightened of anything.

แปลว่า ฉันไม่กลัวอะไรเลย

Terrified = หวาดกลัว

 • I can’t ask for the test results. I’m terrified to hear them.

แปลว่า นไม่สามารถขอผลการทดสอบได้ ฉันกลัวที่จะได้ยินมัน

 • The armed hijackers terrified the passengers.

แปลว่า กลุ่มโจรติดอาวุธทำให้ผู้โดยสารหวาดกลัว

Nervous = กระสับกระส่าย, ร้อนรน

 • Bill is nervous about the exam.

แปลว่า บิลกังวลเรื่องการสอบ

 • I always get nervous just before a match.

แปลว่า ฉันรู้สึกประหม่าเสมอก่อนการแข่งขัน

Horrible = น่าขนลุก, น่ากลัว

 • I had a horrible dream last night.

แปลว่า เมื่อคืนฉันฝันร้าย

 • I just wish we could leave this horrible place.

แปลว่า ฉันแค่หวังว่าเราจะออกจากสถานที่ที่น่ากลัวนี้ได้

Block "call-to-action" not found

 

feeling hate

ความเกลียด 🤢

Jealous = หึงหวง, หึง

 • He was jealous of my success.

แปลว่า เขาอิจฉาความสำเร็จของฉัน

 • Chris recognized the boy from his math class and became very jealous.

แปลว่า คริสจำเด็กชายคนนั้นจากชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของเขาได้และรู้สึกหึงหวงมาก

Disgusted = น่ารังเกียจ, น่าสะอิดสะเอียน

 • I am disgusted with him.

แปลว่า ฉันเบื่อหน่ายกับเขา

 • We are disgusted by his bad manners.

แปลว่า เราเบื่อหน่ายกับมารยาทที่ไม่ดีของเขา

Envious = อิจฉา, ริษยา

 • He is envious of my good fortune.

แปลว่า เขาอิจฉาในความโชคดีของฉัน

 • I am envious of his success.

แปลว่า ฉันอิจฉาความสำเร็จของเขา

Hateful = ซึ่งมีเจตนาร้าย

 • The sight of him is hateful to me.

แปลว่า การเห็นเขาเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับฉัน

 • I hear the things that are so hateful.

แปลว่า ฉันได้ยินสิ่งที่น่ารังเกียจมาก

Yucky = น่ารังเกียจ

 • It’s kind of dark and yucky down there.

แปลว่า ข้างล่างนั้นมืดและน่าขยะแขยง

 • My barber was really yukky when I went to get my haircut

แปลว่า ช่างตัดผมของฉันแย่มากเมื่อฉันไปตัดผม

angry in english

ความโกรธ 😡

Furious = ซึ่งโกรธแค้น, ซึ่งโกรธมาก

 • I was furious with myself for lack of courage.

แปลว่า ฉันโกรธตัวเองเพราะขาดความกล้าหาญ

 • Adam was furious with me when I broke his watch.

แปลว่า อดัมโกรธฉันเมื่อฉันทำนาฬิกาของเขาแตก

Upset = อารมณ์เสีย

 • He is always upset by her words.

แปลว่า เขามักจะไม่พอใจกับคำพูดของเธอ

 • Don’t be upset by the sudden change in the weather.

แปลว่า อย่าอารมณ์เสียกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างกะทันหัน

Angry = โมโห, เดือด, แค้น, โกรธเคือง

 • A hungry man is an angry man.

แปลว่า คนหิวคือคนขี้โมโห

 • Are you angry at what I said?

แปลว่า คุณโกรธที่ฉันพูดไหม?

incensed = โกรธ

 • He was incensed by their lack of incentives.

แปลว่า เขารู้สึกขุ่นเคืองเพราะขาดแรงจูงใจ

 • She was somehow incensed against me.

แปลว่า เธอรู้สึกขุ่นเคืองกับฉัน

Grouchy = อารมณ์เสีย

 • I am grouchy due to a lack of recent physical intimacy.

แปลว่า ฉันอารมณ์เสียเนื่องจากขาดความใกล้ชิดทางร่างกายในช่วงที่ผ่านมา

 • Why are you being so grouchy today?

แปลว่า ทำไมวันนี้คุณอารมณ์เสียจัง

feeling astonished

ความประหลาดใจ 😲

Astonished = ที่ประหลาดใจ

 • How astonished I was to see this.

แปลว่า ฉันประหลาดใจมากที่ได้เห็นสิ่งนี้

 • I’m so astonished to see you here.

แปลว่า ฉันประหลาดใจที่คุณอยู่ที่นี่

Surprised = ประหลาดใจ, ตกตะลึง

 • He looked surprised at the news.

แปลว่า เขาดูประหลาดใจกับข่าว

 • I guess we surprised everybody surely.

แปลว่า ฉันว่างานนี้ พวกเราทำให้ทุกคนเซอร์ไพร์สกันหมดอย่างแน่นอน

Confused = สับสน, งงงวย

 • I have been so confused and distracted.

แปลว่า ฉันสับสนและฟุ้งซ่านมาก

 • I am just a bit confused about the job.

แปลว่า ฉันค่อนข้างสับสนเกี่ยวกับงานน่ะ

Amazed = น่าอัศจรรย์, น่าแปลกใจ

 • He was amazed at the news.

แปลว่า เขาประหลาดใจกับข่าวนี้

 • I was amazed at the results.

แปลว่า ฉันรู้สึกทึ่งกับผลลัพธ์ที่ได้

Wonder = งงงวย, ประหลาดใจ

 • I wonder if I did a very selfish thing in marrying you.

แปลว่า ฉันสงสัยว่าฉันได้ทำสิ่งที่เห็นแก่ตัวมากในการแต่งงานกับคุณหรือไม่

 • I wonder what time it is.

แปลว่า ฉันสงสัยว่าตอนนี้กี่โมงแล้ว

 

เป็นยังไงบ้างครับ สำหรับคำศัพท์ในเรื่องของการแสดงความรู้สึกในภาษาอังกฤษ แอดมินหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนที่กำลังฝึกภาษากันอยู่นะครับ สามารถนำไปใช้ได้เลย ส่วนสำหรับใครที่อยากลงเรียนภาษาอังกฤษกับครูชางต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การสื่อสารทั่วไป หรือการทำงาน สามารถติดต่อเรา สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EngCouncil ได้เลยนะครับ คลาสมีคุณภาพและราคาไม่แพงด้วยครับ แอดมินขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสำหรับการฝึกฝนนะครับ

บทความของเรา