การใช้ Abroad Overseas Foreign และ International

วันนี้ สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ Engcouncil จะมานำเสนอ 4 คำที่มีความหมายเกี่ยวกับต่างประเทศ คือ abroad – overseas – foreign – international  ว่ามีการใช้งานที่แตกต่างกันยังไง เพื่อพูดเรื่องต่างประเทศในภาษาอังกฤษให้ดูอินเตอร์เหมือนเจ้าของภาษา มาทำความเข้าใจการใช้งานของทั้งสี่คำนี้กันค่ะ Let’s go !!

1. Abroad

Abroad เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) ให้ความหมายว่า ที่ต่างประเทศ, ในต่างประเทศ เป็นคำกว้าง ๆ พูดถึงต่างประเทศทั่วไปที่ไม่ใช่ประเทศตัวเอง แต่สำหรับคนแคนาดาจะไม่รู้สึกว่าอเมริกาเป็น abroad เนื่องจาก แคนาดา อเมริกา และ เม็กซิโก ใกล้กันทางภูมิศาสตร์แล้ว ยังมีทั้งวัฒนธรรม ทั้งเศรษฐกิจใกล้เคียงกันด้วย จึงไม่เรียกว่าเป็นต่างประเทศ (abroad) ส่วนใหญ่จะพูดชื่อประเทศ อเมริกา, เม็กซิโก ไปเลย ตัวอย่างเช่น

Ex.1)  I want to go abroad. (ฉันอยากไปต่างประเทศ)
Ex.2) She lived abroad when she was a child. (เธออาศัยอยู่ต่างประเทศตอนเธอเป็นเด็ก)
Ex.3) He went abroad on business. (เขาไปต่างประเทศด้วยธุรกิจ)

ข้อควรระวัง : ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือใช้ abroad ตามหลัง Preposition เช่น to/in เนื่องจาก abroad เป็น adv. ขยายคำกริยา ดังนั้นจะตามหลังคำกริยาได้เลย และใช้ abroad ขยายนามไม่ได้
– I went to abroad. ผิด เพราะ abroad เป็น adv. ขยายคำกริยา went จะตามหลังกริยาได้เลย ไม่ต้องมี Preposition ‘to’
– I keep my money in an abroad bank. ผิด เพราะ abroad เป็น adv. จะขยายนาม (bank) ไม่ได้

2. Overseas

Overseas เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) ให้ความหมายว่า ที่ต่างประเทศ, ในต่างประเทศ เช่นเดียวกับ abroad และแน่นอนว่าจะไม่ใช้ตามหลัง Preposition ‘to/in’
แม้ว่า abroad กับ overseas จะมีหน้าที่และความหมายเหมือนกัน แต่มีจุดที่แตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่ overseas ให้ความหมายที่แคบกว่าหรือเฉพาะเจาะจงกว่า สื่อถึงการข้ามน้ำข้ามทะเลมา เช่น จากประเทศไทยข้ามน้ำข้ามทะเลไปอังกฤษ อย่างไรก็ตามถึงจะบอกว่าจากแคนาดาหรือเม็กซิโกไปอเมริกาเป็นการไปต่างประเทศ (abroad) แต่เนื่องจากไม่ได้เดินทางข้ามทะเล จึงไม่เรียกว่า overseas ตัวอย่างเช่น

Ex.1)  I’m overseas. (ฉันอยู่ที่ต่างประเทศ)
Ex.2)  I’ve worked overseas. (ฉันทำงานอยู่ที่ต่างประเทศ)
นอกจากนี้ overseas ยังเป็นคำคุณศัพท์ (adjective) ด้วย ให้ความหมายว่า ที่เกี่ยวกับต่างประเทศ ดังนั้นจึงสามารถใช้ขยายคำนามได้
Ex.3)  Because I can speak English, I worked at an overseas branch for several. (เพราะฉันพูดภาษาอังกฤษได้ ฉันจึงทำงานที่สาขาต่างประเทศมาหลายปี)
** overseas เป็น adj. ขยาย branch ที่เป็น noun.

3. Foreign

Foreign เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) สื่อความหมายว่า ต่างประเทศ และถ้าพูดถึง คนต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ จะใช้ว่า foreigner (noun) ตัวอย่างเช่น
Ex.1)  I love learning foreign languages. (ฉันชอบการเรียนภาษาต่างประเทศ)
Ex.2)  Have you ever visited a foreign country? (คุณเคยไปต่างประเทศไหม?)

4. International

International เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) สื่อความหมายว่า ระหว่างประเทศ, สากล, นานาชาติ และถ้าเป็นคำนาม (noun) จะให้ความหมายว่า องค์กรระหว่างประเทศ และคำทับศัพท์ที่คนไทยมักพูดติดปากว่า อินเตอร์ เช่น นักร้องคนนั้นโกอินเตอร์แล้ว คำว่าอินเตอร์นี้ก็มาจาก international นั่นเอง
Ex.1) We used international airport to go to Japanese. (พวกเราใช้สนามบินนานาชาติเพื่อไปประเทศญี่ปุ่น)
Ex.2) When I lived in England, I got international driving permit. (ตอนฉันอยู่ที่อังกฤษ ฉันได้ใบขับขี่สากล)

International ใช้พูดถึง “ระหว่าง 2 ประเทศ” หรือ “หลาย ๆ ประเทศ” ส่วน foreign อาจใช้อ้างถึงประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ
I like international wines. (ฉันชอบไวน์ต่างประเทศ) *สื่อถึงไวน์ของประเทศต่าง ๆ
My favorite foreign wine is Merlot. (ไวน์ต่างประเทศที่ฉันชอบคือแมร์โล) *แมร์โลเป็นไวน์สัญชาติฝรั่งเศส ซึ่งกรณีนี้ foreign บ่งชี้ว่าคือประเทศฝรั่งเศสนั่นเอง