การเรียงลำดับคำในภาษาอังกฤษ (Word order)

เพื่อนๆ หลายคนอาจจะยังสับสน การเรียงลำดับคำในภาษาอังกฤษ (Word order) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคำคุณศัพท์ (adjective) หลายตัวมาวางขยายอยู่หน้าคำนาม (noun) อาจจะงงว่าคำคุณศัพท์คำไหนควรจะอยู่ก่อน คำไหนควรจะอยู่หลัง วันนี้ สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ Engcouncil  จึงจะนำกฎมาสรุปง่าย ๆ ให้เพื่อนๆ ได้จำไปใช้กันดังนี้ค่ะ

การเรียงลำดับคำในภาษาอังกฤษ มีลำดับยังไง?

  • ลำดับที่ 1 Pointing word ได้แก่คำ 3 ประเภท คือ

Articles เช่น a, an, the

Demonstrative Adjectives เช่น this, that, these, those

Possessive Adjectives เช่น my, your, her, his

  • ลำดับที่ 2 Quantity ได้แก่คำ 3 ประเภท คือ

Ordinal number เช่น first, second, third

Cardinal number เช่น two, three, four

Indefinite adjectives เช่น some, many, few, a lot of

  • ลำดับที่ 3 Size คือ คำที่แสดงถึงขนาด

เช่น small, big, large, tall

  • ลำดับที่ 4 Quality คือ คำที่ บอกคุณภาพของสิ่งนั้น

เช่น good, beautiful, bad

  • ลำดับที่ 5 Color คือ คำที่บอกถึงสี

เช่น black, white, blue

  • ลำดับที่ 6 Nationality คือ คำที่บอกสัญชาติ

เช่น Thai, French, German

  • ลำดับที่ 7 Material คือ คำที่บอกถึงชนิดของวัสดุ

 เช่น leather, silk, cotton

  • ลำดับที่ 8 Noun คือ คำนามที่เรากล่าวถึง

 เช่น car, purse, shirt

ตัวอย่างการเรียงประโยค

  • These two big beautiful black French leather belts.
  • There are three red big bears on the truck.

เพื่อนๆจะทราบการสร้างประโยคจาก word order กันไปแล้วนะคะ เห็นไหม ว่าไม่ยากเลย ขอให้ระวังเรื่องการเรียงลำดับให้ดี ก็สามารถสร้างประโยคสวยๆได้เลยค่ะ และถ้าหากว่าเพื่อนคนไหนสนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวแบบออนไลน์สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียนจากเราได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่นี่ ค่ะ