หลักการใช้งาน Quick, Quickly และ Fast

วันนี้สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ Engcouncil  จะมานำเสนอ หลักการใช้งาน Quick, Quickly และ Fast ซึ่งหลายคนคงเข้าใจว่าสองคำนี้มีความหมายเหมือนกัน อาจจะใช้แทนกันได้ แต่จริงๆแล้วมันมีส่วนที่แตกต่างกัน และในบางครั้งให้คนละความหมายกัน เรามาดูความแตกต่างและวิธีการใช้ของทั้งสามคำนี้กันค่ะ

ประเภทของคำ

 • Fast เป็นได้ทั้ง adjective (ใช้ขยายคำนาม) และ adverb (ใช้ขยายคำกริยา) fast ใช้กับคำนาม เช่น fast car (รถเร็ว) และเมื่อทำหน้าที่ขยายคำกริยา เช่น run fast (วิ่งเร็ว) เป็นต้น
 • Quick เป็นคำประเภท adjective ใช้กับคำนาม เช่น quick break พักเบรก (ช่วงเวลาสั้น ๆ)
 • Quickly เป็นคำประเภท adverb ใช้กับคำกริยา และ adjective ได้ เช่น run quickly วิ่งเร็ว (ช่วงเวลาสั้น ๆ)

1.Quick

Quick เป็น Adjective มีความหมายว่า เกิดขึ้นโดยใช้เวลาเพียงไม่นาน, เร็ว (มักจะเน้นเวลา)

ตัวอย่างเช่น

 • Please don’t make any quick decisions. กรุณาอย่าตัดสินใจเร็ว (ค่อย ๆ คิด)
 • She ate a quick dinner. หล่อนกินข้าวเย็นเร็ว (กินโดยใช้เวลาไม่นาน)
 • I took a quick shower. ฉันอาบน้ำเร็ว (อาบโดยใช้เวลาไม่นาน)
 • Mike is a quick learner. ไมค์เป็นคนเรียนรู้เร็ว (เข้าใจได้โดยใช้เวลาไม่นาน)

2.Quickly

Quickly เป็น (adverb) มีความหมายว่า อย่างรวดเร็ว,โดยเร็ว,อย่างเร็ว และ โดยทันที

ตัวอย่างเช่น

 • The characters speak very quickly. ตัวละครพูดได้เร็วมาก
 • Press the button quickly. (= how) กดปุ่มอย่างรวดเร็ว (=อย่างไร)
 • Don’t just quickly read the job description. อย่าเพียงแค่อ่านรายละเอียดงานเร็ว ๆ

3.Fast

Fast เป็นทั้ง Adjective และ Adverb นั่นหมายความว่า จะใช้หน้าที่อะไรต้องวางให้ถูกหลักโครงสร้างไวยากรณ์ด้วย Fast มีความหมายว่า รวดเร็ว (มักจะเน้นการเคลื่อนที่หรือความเร็ว)

ตัวอย่างเช่น 

(กรณีทำหน้าที่เป็น adjective)

 • Man likes fast cars. แมนชอบรถที่เร็ว (เป็นรถที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็ว)
 • ‘Sukhoi su-27 flanker’ is a fast aircraft. Sukhoi su-27 flanker’ เป็นอากาศยานที่เร็ว (เคลื่อนที่ได้เร็ว)

(กรณีทำหน้าที่เป็น adverb)

 • She runs fast. หล่อนวิ่งอย่างเร็ว (เน้นเรื่องความเร็ว)
 • He can swim very fast. เขาสามารถว่ายน้ำได้ (อย่างรวดเร็ว)

เพื่อนๆพอจะทราบประเภทของคำ ความหมายและการนำไปใช้ของ Quick, Quickly กับ Fast แล้ว เห็นมั้ยคะว่าไม่ยากเลย หมั่นทบทวนและใช้ในการสร้างประโยคบ่อยๆนะคะ และถ้าหากว่าเพื่อนคนไหนสนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวแบบออนไลน์สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียนจากเราได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่นี่ ค่ะ