หลักการใช้ Past simple tense

past simple tense structure

Past simple tense นั้น เป็นรูปแบบของประโยคที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีต ตั้งแต่วินาทีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอดีตไปแล้วนั้นเอง ทันทีที่เรื่อง หรือสิ่งนั้นจบ เราก็สามารถใช้ Past simple tense ได้เลย โดย โครงสร้างของประโยคชนิดนี้จะเป็น Subject + V2 ตลอดเวลา

โครงสร้างประโยคของ Past simple tense

past simple structure

 

จากตารางด้านบนจะเห็นได้ว่า หลัง Subject หรือประธานของประโยค จะตามด้วย กริยาที่เป็นอดีต หรือ verb2 เสมอ กริยาที่เป็นอดีตนี้จะมีรูปแบบ 3 แบบด้วยกัน นั่นก็คือ Regular verbs, Irregular verb และ past of be (am/is/are)

 

Regular verb คือ

Regular verb คือ กริยาปกติที่โดยส่วนมาก จะเป็นกริยาที่เป็นอดีตเราจะเติม -ed ตามท้ายเสมอ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า regular verb โดยมีตัวอย่างตามตารางต่อไปนี้

Regular verbs table

ตาราง Regular verbs

 

ยกตัวอย่างประโยค

Positive:

She played football yesterday.

แปลว่า เธอเล่นฟุตบอลเมื่อวานนี้

Negative:

She didn’t play football yesterday.

แปลว่า เธอไม่ได้เล่นฟุตบอลเมื่อวานนี้

Question:

Did she play football yesterday?

แปลว่า เมื่อวานนี้เธอได้เล่นฟุตบอลไหม

 

อธิบายเพิ่มเติม

จากตัวอย่างด้านบนนี้จะสังเกตเห็นว่า ถ้าเป็นประโยคทั่วไป เราก็สามารถใส่ Subject ตามด้วยกริยาเติม -ed ได้เลย แต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธเราจะใช้ didn’t แล้วก็ตามด้วย กริยาปกติ แต่ถ้าเป็นประโยคคำถามที่เกี่ยวกับอดีต เราจะใช้ Did ซึ่งเป็น อดีตของ do พอเราใช้ Did เสร็จปุ๊ปในประโยคกริยาก็จะเป็นกริยาตามปกติเลย

 

รายละเอียดคอร์สเรียน

 

Irregular verb คือ

Irregular verb คือ กริยาที่มีการเปลี่ยนรูปเป็นคำอื่น ซึ่งจะเป็นคำอื่นไปเลย ตรงนี้จะต้องใช้การฝึกฝนเท่านั้นนะครับถึงจะจำได้ครับ โดยมีตัวอย่างตามตารางต่อไปนี้

Irregular verbs table

ตาราง Irregular verbs

 

ยกตัวอย่างประโยค

Positive:

They drank cold water last night.

แปลว่า พวกเขากินน้ำเย็นเมื่อคืน

Negative:

They didn’t drink cold water last night.

แปลว่า พวกเขาไม่ได้กินน้ำเย็นเมื่อคืน

Question:

Did they drink cold water last night?

แปลว่า เมื่อคืนพวกเขาได้กินน้ำเย็นไหม

 

อธิบายเพิ่มเติม

จากตัวอย่างประโยคด้านบนเราจะเห็นว่า มีโครงสร้างที่คล้ายกับ Regular verb หรือกริยาปกติเลย แต่ต่างกันตรงที่ กริยาประเภทนี้จะมีการเปลี่ยนรูป ซึ่งตรงนี้ต้องใช้การฝึกฝนนะครับ ส่วนประโยคปฏิเสธก็แค่เติม didn’t แล้วก็ตามด้วยกริยาปกติเลย ส่วนการตั้งคำถามก็เช่นกันครับ ใช้ Did นำหน้า เสร็จแล้วก็ตามด้วยกริยาปกติเช่นกันครับ

 

Past of be คือ

Past of be คือ กริยาที่เป็นอดีตของ am/is/are นั่นก็คือ was/were นั่นเอง ซึ่งมีหลักการใช้ดังตารางต่อไปนี้

Past of am is are

ตาราง past of be

 

ยกตัวอย่าง

Positive:

I was in Australia last week.

แปลว่า ฉันอยู่ที่ออสเตรเลียสัปดาห์ที่แล้ว

Negative:

I wasn’t in Australia last week.

แปลว่า ฉันไม่ได้อยู่ที่ออสเตรเลียสัปดาห์ที่แล้ว

Question:

Was I in Australia last week?

แปลว่า สัปดาห์ที่แล้วฉันอยู่ในออสเตรเลียไหมนะ

 

อธิบายเพิ่มเติม

ที่เราใช้ was เพราะประโยคที่เป็นอดีต ถ้าเป็นปัจจุบันเราอาจพูดว่า I am in Australia. แต่เมื่อไหร่ที่เป็นอดีตคือพูดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาเราต้องเป็น was หรือ were ทันทีนะครับ โดยสามารถดูได้จากตาราง past of be ด้านบนได้เลยนะครับ และถ้าประโยคนั้นเป็นประโยคปฏิเสธ เราก็ใช้ wasn’t ย่อมาจาก was not หรือ weren’t ที่ย่อมาจาก were not แทนนะครับ และในส่วนของการตั้งคำถาม เราก็ใช้ was หรือ นำหน้า และก็ตามด้วยประธานของประโยคตามปกติเลยครับ

Block "call-to-action" not found

สรุป

หลักการใช้ Past simple tense นั้น จะเป็นการใช้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ได้ผ่านมาแล้ว โดยวิธีการใช้หลักๆก็แค่ Subject + Verb2 หรือกริยาที่เป็นอดีต สิ่งโดยส่วนมากกริยาประเภทนี้จะเติม -ed ด้านท้าย แต่ก็มีบางคำที่เปลี่ยนรูปไป ซึ่งตรงนี้เราต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับ ส่วนวิธีการตั้งคำถามเราก็จะใช้ Did ถ้าเป็น Positive หรือ Didn’t ถ้าเป็น Negative หรือ Was/were ถ้าเป็น positive past of be หรือใช้ Wasn’t /weren’t ถ้าเป็น Negative past of be นะครับ

 

จบเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับเรื่อง Past simple tense สำหรับเพื่อนที่ต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าเพื่อการสื่อสารทั่วไป หรือเพื่อการทำงาน โดยเน้นทุกทักษะที่ต้องการสามารถติดต่อเราได้เลยนะครับ เราเป็นคลาสเรียนออนไลน์ที่สามารถออกแบบคอร์สตามความต้องการได้เลยครับ พร้อมด้วยครูที่มีประสบการณ์เป็นอย่างสูงในการสอนรวมถึงเจ้าของภาษาด้วยเช่นกันครับ ทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EngCouncil ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนในการฝึกฝนภาษาอังกฤษกันนะครับ

บทความของเรา