ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในการประชุม

วันนี้ สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ Engcouncil  จะมานำเสนอประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในการประชุม เพื่อให้คนทำงานสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างง่าย ๆ เพื่อแสดงความคิดเห็น เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ

1.ประโยคเมื่อต้องการแสดงความคิดเห็น

 • (Mister/Madam) chairman. เรียกท่านประธาน
 • May I have a word? ขออนุญาตพูด
 • Excuse me for interrupting. ขอโทษที่ขัดจังหวะ

2.ประโยคเสนอความคิดเห็น

 • I’m positive that …ฉันมั่นใจว่า…….
 • I (really) feel that …ฉันรู้สึก (จริง ๆ) ว่า……
 • In my opinion …ในความเห็นของฉัน…
 • If you ask me …ถ้าคุณถามฉัน…
 • I tend to think that…ฉันมักจะคิดว่า

3.ประโยคถามความคิดเห็น

 • Are you positive that…? คุณแน่ใจนะว่า….?
 • Do you (really) think that…? คุณคิดว่า….(จริง ๆ) หรือ?
 • How do you feel about…? คุณมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ…?

4.ประโยคแสดงความคิดเห็นเมื่อมีผู้เสนอขึ้นมา

 • That’s interesting. ความคิดของคุณน่าสนใจ
 • I never thought about it that way before. ฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นได้มาก่อนเลย
 • Good point! เป็นความคิดที่ดี
 • I get your point. ฉันเข้าใจความคิดคุณ
 • I see what you mean. ฉันเข้าใจว่าคุณหมายความว่าอย่างไร

5.ประโยคเห็นด้วย

 • I totally agree with you. ฉันเห็นด้วยกับคุณอย่างยิ่ง
 • Exactly! แน่นอน!
 • That’s (exactly) the way I feel. ฉันก็รู้สึกอย่างนั้น
 • I have to agree with (name of participant). ฉันเห็นด้วยกับ (ชื่อผู้ร่วมประชุม) อย่างที่สุด

6.ประโยคไม่เห็นด้วย

 • Unfortunately, I see it differently. น่าเสียดาย ที่ฉันมีความเห็นแตกต่าง
 • Up to a point I agree with you, but… ณ จุดนี้ ฉันเห็นด้วย แต่…
 • (I’m afraid) I can’t agree ฉันเกรงว่า ฉันไม่สามารถเห็นด้วย…

7.ประโยคแนะนำและเสนอแนะ

 • Let’s … เรามา…
 • We should… เราควร…
 • Why don’t you…. ทำไมเราไม่…
 • How/What about … แล้ว…ล่ะ
 • I suggest/recommend that…ฉันขอเสนอ/ขอแนะนำว่า…

เพื่อนๆเห็นแล้วใช่มั้ยคะว่าการฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยรูปประโยคง่าย ๆ ก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความคิดเห็นได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ศัพท์ยากๆ เบื้องต้นใช้คำศัพท์ที่เราสามารถสื่อสารกันเข้าใจได้ค่ะ เพื่อนๆคนไหนเข้าประชุมบ่อยๆ ลองฝึกดูนะคะ และถ้าหากว่าเพื่อนคนไหนสนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวแบบออนไลน์สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียนจากเราได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่นี่ ค่ะ