I wish / If only ประโยคเสียดายในภาษาอังกฤษมีหลักการใช้อย่างไร

วันนี้สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ Engcouncil จะมานำเสนอ I wish/If only ประโยคเสียดายในภาษาอังกฤษมีหลักการใช้อย่างไร เพื่อนๆ หลายคนอาจจะยังไม่รู้ 2 คำนี้ หมายความว่าอะไร I wish และ If only นั้นใช้ในบริบทที่ว่า “เราเสียดายหรือหวังว่ามันจะเกิดขึ้นในอีกแบบหนึ่ง” ส่วนวิธีการใช้ เรามาดูกันว่ามีวิธีการใช้อย่างไรบ้างค่ะ

 • I wish / If only + subject + past simple

ให้ความหมายว่า หวังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นจะเป็นอีกแบบหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น

 • I wish I was taller.

ฉันหวังว่าฉันจะสูงกว่านี้ (แต่จริง ๆ คือไม่สามารถสูงกว่านี้ได้แล้ว)

 • If only I were rich.

ขอเพียงแค่ฉันรวยนะ (แต่จริง ๆ คือไม่ได้รวย แต่แค่หวังว่ามันจะเป็นแบบนั้น)

 • I wish I earned more money.

ผมหวังว่าจะหาเงินได้มากกว่านี้

 • You’re always busy. I wish you didn’t have to work so hard.

คุณยุ่งตลอดเลย ฉันหวังว่าคุณจะไม่ต้องทำงานหนักมาก

 • Mike’s apartment is too small. He wishes he lived in a bigger house.

อพาร์ตเมนต์ของไมค์เล็กเกินไป เขาหวังว่าเขาอาศัยอยู่ในบ้านที่ใหญ่กว่านี้

 • I wish/ If only + subject + would

ให้ความหมายว่า คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้น

ตัวอย่างเช่น

 • I wish you wouldn’t say things like that.

ฉันหวังว่าคุณจะไม่พูดอะไรแบบนั้น (แต่พูดไปแล้ว)

 • I wish you two would stop bickering.

ฉันหวังว่าเธอสองคนจะเลิกเถียงกัน

 • If only he would listen to me.

ขอเพียงแค่เขาฟังฉันบ้าง

 • If only he would give me a tiny clue!

ขอเพียงแค่เขาให้คำใบ้ฉันสักหน่อย!

 • She wishes her teacher would give her less work.

หล่อนหวังว่าครูของหล่อนจะให้งานน้อยลง

 • I wish they wouldn’t make it so hard to buy tickets online.

ฉันหวังว่าพวกเขาจะไม่ทำให้การซื้อตั๋วออนไลน์ยุ่งยากมากนะ

 • I wish/ If only +subject + past perfect

ให้ความหมายว่า พูดถึงสิ่งที่ไม่ชอบหรือไม่น่าเกิดขึ้นในอดีต เสียดายไม่น่าทำแบบนั้นลงไปในตอนนั้น

ตัวอย่างเช่น

 • I wish I hadn’t done that.

ฉันหวังว่าฉันจะไม่ทำมันลงไปในตอนนั้น

 • He wishes he had studied harder when he was at high school.

เขาหวังว่าจะตั้งใจเรียนตอนเรียนมัธยม

 • I’ve failed my exams. I wish I had studied harder.

ผมสอบตก ผมได้แต่หวังว่าผมจะตั้งใจเรียนมากกว่านี้

 • He’s very tired. He wishes he had gone to bed early last night.

เขาเหนื่อยมาก เขาได้แต่หวังว่าเขาน่าจะเข้านอนเร็วกว่านี้เมื่อคืนที่ผ่านมา

 • We’re totally lost! I wish we had brought a map.

เราหลงทางกันเต็ม ๆ ! ฉันได้แต่หวังว่าเราจะหยิบแผนที่มาด้วย

เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าจริง ๆ แล้ว ทั้ง I wish และ If only นั้นใช้เมื่อเราต้องการจะพูดถึงสิ่งที่เราเสียดายที่ทำลงไปในอดีตหรือหวังว่ามันจะเกิดขึ้นกันเราบ้าง โครงสร้างประโยคและความหมายของประโยคอาจต่างกันเล็กน้อย ก่อนจะใช้เพื่อนๆลองตรวจสอบให้ดีอีกครั้งนะคะ

และถ้าหากว่าเพื่อนคนไหนสนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวแบบออนไลน์สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียนจากเราได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่นี่ ค่ะ