20 ศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลได้หลายความหมาย เช่น sign,can,live

วันนี้ สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ Engcouncil  จะมานำเสนอ 20 ศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลได้หลายความหมาย เช่น sign,can,live ซึ่งเป็นคำพ้องรูป หรือ Homograph คือ คำคำเดียวสามารถมีความหมายได้มากกว่าหนึ่งความหมาย คือสะกดเหมือนกัน แต่ความหมายต่างกัน วันนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆไปดู 20 พ้องรูปศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยและควรรู้จักไว้กันค่ะ

1.Book

(n.) หนังสือ

 • There are many books in library.

(v.) จอง สำรองที่

 • This room has been book.

2.Can

(v.) สามารถ

 • You can do it.

(n.) กระป๋อง

 • I want to buy a can of Coke.

3.Fine

(n.) ค่าปรับ

 • I was fined a dollar.

(adj.) สบายดี

 • “How are you?” “I am fine.

4.Fire

(n.) ไฟ,ไฟไหม้

 • The fire burned down ten houses.

(v.) ไล่ออก

 • The boss fired his secretary today.

5.Kind

(adj.)ใจดี

 • Your mother is very kind.

(n.) ชนิด

 • What’s kind of the dog?

6.Change

(v.) เปลี่ยนแปลง

 • The weather changes very often at this time of year.

(n.) เงินทอน

 • Have you got change for a dollar?

7.Cool

(adj.)เย็น หนาวเย็น

 • The climate of Canada is cooler than that of Japan.

(adj.) ดีเยี่ยม เจ๋ง

 • I wear cool clothes and cool sunglasses.

8.Engage

(v.) หมั้นหมาย

 • I congratulate you on your engagement.

(v.) มีส่วนร่วม

 • The doctors are engaged in cancer research.

9.Lead

(v.) นำ สั่งการ ควบคุม

 • The guide will lead us to the famous temple.

(n.) สารตะกั่ว

 • The students has high levels of lead in their blood.

10.Light

(n.) แสงสว่าง

 • Do you mind if I turn off the light?

(adj.) บางเบา อ่อน

 • Can I have a light meal for lunch?

11.Live

(v.) ถ่ายทอดสด

 • The teenagers usually have live on Facebook.

(v.) ใช้ชีวิต มีชีวิต

 • I lived more than a month in London.

12.Match

(n.) การแข่งขัน

 • My brother is looking for big football match tonight.

(n.) ไม้ขีดไฟ

 • Match was first imported in reign of Rama IV.

13.Mind

(n.) จิตใจ

 • She has ability to read one’s mind.

(v.) ระมัดระวัง ดูแล ใส่ใจ

 • Please mind the gap between the train and the platform.

14.Minute

(n.) นาที

 • The school bus will come in 10 minutes.

(n.) รายงานการประชุม

 • Before 1910 no minutes of Cabinet meeting were kept.

15.Park

(n.) สวนสาธารณะ

 • A dog is running in the park.

(v.) จอดรถ

 • You must not park the car in this street.

16.Rock

(n.) ก้อนหิน

 • A monster lay on a rock near the top of the mountain.

(v.) เขย่า แกว่ง ทำให้สะเทือน

 • The blast rocked the houses in this area.

17.Sign

(v.) ลงนาม เซ็นชื่อ

 • Please sign your name here.

(n.) ป้าย เครื่องหมาย สัญลักษณ์

 • The driver must read and follow the traffic sign.

18.Tear

(v.) ฉีก ขาด

 • Caroline tear the envelope opens to see what was inside.

(n.) น้ำตา

 • Two tears fell down her cheeks.

19.Object

(n.) วัตถุสิ่งของ

 • UFO stands for unidentified flying object.

(n.) วัตถุประสงค์

 • You seem to have lost the original objective.

20.Impact

(v.) ส่งผลกระทบ

 • The policy had a great impact on our business.

(n.) การอัด

 • MP3 is a kind of impacted audio file.

เพื่อนๆเห็นไหมคะว่า มีคำศัพท์ 1 คำที่เขียนเหมือนกัน อ่านก็ยังออกเสียงเหมือนกัน แต่มีความหมายที่แตกต่าง ซึ่งเหล่านี้คือ Homograph หรือ คำพ้องรูป นั้นเองค่ะ  เพื่อนๆ ลองนำไปฝึกใช้กันดูนะคะ ว่าคำศัพท์คำไหน เป็นชนิดคำประเภทใดและมีความหมายว่าอย่างไรค่ะ

และถ้าหากว่าเพื่อนคนไหนสนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวแบบออนไลน์สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียนจากเราได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่นี่ ค่ะ