9 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี

ถึงเวลาอัพสกิลภาษาอังกฤษกับ 9 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี จาก PSU MOOC เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
        ปัจจุบันภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่สำคัญมาก ทั้งในการเรียน การทำงาน การท่องเที่ยว การดูหนัง ฟังเพลง และการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆอีกมากมาย วันนี้สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Engcouncil Thailand จะมานำเสนอคอร์สเรียนภาษาอังกฤษฟรี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แต่ละคอร์สนั้นจะเรียนภาษาอังกฤษด้านต่างๆที่แตกต่างกันออกไป โดยแต่ละด้านนั้นสำคัญและเป็นประโยชน์มากสำหรับการนำไปใช้งานได้จริง เมื่อเรียนจบแล้วรับรองว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะอย่างแน่นอน แถมมี 9 คอร์สให้ได้เลือกเรียน เหมาะสำหรับคนที่กำลังสมัครงาน สมัครเรียน รวมถึงใช้ในการท่องเที่ยว ใครที่สนใจสามารถตามไปลงทะเบียนเรียนกันได้เลย แถมเรียนจบยังมีใบประกาศให้อีกด้วย

1.เปิดโลกภาษาอังกฤษ: ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับรายวิชา

     ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยชนิดของคำ (parts of speech)  ชนิดของประโยคภาษาอังกฤษ (types of English sentences) ได้แก่ ประโยคความเดียว (simple sentences) ประโยคความรวม (compound sentences) และประโยคความซ้อน (complex sentences) รวมถึงกาล (tenses) ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

📌 ลงทะเบียนและเรียนได้ที่ https://bit.ly/3RHPrB9

2.ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนพื้นฐาน

เกี่ยวกับรายวิชา

ผู้เรียนเพิ่มพูนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจบทความทั่วไปบทความวิชาการอย่างง่าย และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการนำมาใช้ในเชิงวิชาการ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทักษะการเขียนพื้นฐานในระดับประโยคได้อย่างถูกต้องและสามารถสร้างประโยคที่สมบูรณ์ได้

📌 ลงทะเบียนและเรียนได้ที่ https://bit.ly/3Y4FJLJ

3.Intermediate Conversational English : Informal Conversations

Course Description

      This course will let learners grow their confidence in everyday speaking topics and listen to a range of conversational recordings in real-life English environments. They will be able to learn skills and shortcuts like a native English speaker.

📌 ลงทะเบียนและเรียนได้ที่ https://bit.ly/3XFZx7i

4.Story Writing in the English Language

Course Description

      The course teaches the basic skills in writing stories, specifically, a narrative. It teaches the story genre, its sub-genres, and the purpose of narratives. It is followed by a reading of a well-written children’s story. It identifies the features of that story such as its stages, phases, and language. It discusses how to construct sensory languages appropriate for stories. All the knowledge learnt are used in brainstorming and constructing a story of your own.

📌 ลงทะเบียนและเรียนได้ที่ https://bit.ly/3RBYqUD

5.ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

เกี่ยวกับรายวิชา

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ กำหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ผู้ฟัง การจัดเตรียมเค้าโครงแบบแผนการนำเสนอ การจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ช่วยในการนำเสนอ ภาษากายในการนำเสนองาน

English presentation skills; objective setting; audience analysis; preparation and outlines for presentations; preparation of document and presentation devices; body language for presentations

📌 ลงทะเบียนและเรียนได้ที่ https://bit.ly/3jrUMjz

6.ภาษาอังกฤษพิชิตการสมัครงาน

เกี่ยวกับรายวิชา

   รายวิชา English for Winning Job Applications มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษที่จะเอื้อให้ผู้เรียนสามารถใช้ในการสมัครงาน โดยมุ่งพัฒนาทักษะในการเขียนประวัติย่อ (Resume) อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการได้งาน โดยรายละเอียดเนื้อหาวิชาจะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในประกาศรับสมัครงาน องค์ประกอบของประวัติย่อ (Resume) ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยรวมไปถึงการเลือกใช้คำที่จะนำมาเขียนประวัติย่อ(Resume) ได้อย่าง เหมาะสม

📌 ลงทะเบียนและเรียนได้ที่ https://bit.ly/3YsekDa

7.ภาษาอังกฤษสำหรับนักท่องเที่ยว (English for Backpackers)

เกี่ยวกับรายวิชา

Language and communication skills essential for travelers; trip preparation; planning itinerary; survival skills for travelers; different cultures and etiquette for travelers

📌 ลงทะเบียนและเรียนได้ที่ https://bit.ly/3HEW5nj

8.เทคนิคการแปลภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับรายวิชา

หลักการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การแปลประเภทงานเขียนประเภทสารคดีและบันเทิงคดี การแปลบทความข่าวและรายงายข่าว ปัญหาในการแปล เทคนิคและแนวทางการแก้ไขการแปล

📌 ลงทะเบียนและเรียนได้ที่ https://bit.ly/3DGFHRK

9.ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน

เกี่ยวกับรายวิชา

     การทักทายแนะนำตนเอง บอกเกี่ยวกับตําแหน่งและหน้าที่ๆรับผิดชอบในสำนักงาน คำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน การใช้อุปกรณ์สํานักงาน การเบิกอุปกรณ์สำนักงานและแจ้งปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน การสนทนาทางโทรศัพท์ การโทรและรับโทรศัพท์ การรับ-ฝากข้อความทางโทรศัพท์

📌 ลงทะเบียนและเรียนได้ที่ https://bit.ly/3JExPUR

สามารถเริ่มเรียนได้แล้ววันนี้ เพื่อนๆอย่าลืมไปสมัครเรียนกันนะคะ ขอบคุณข้อมูลและคอร์สเรียนภาษาอังกฤษดีๆจาก PSUMOOC ด้วยนะคะ

ติดต่อลงทะเบียนเรียน

สำหรับท่านใดที่ต้องการลงทะเบียนเรียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง