หลักการใช้ SINCE และ FOR

หลักการใช้ SINCE และ FOR ใช้ต่างกันอย่างไร

วันนี้ สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ Engcouncil จะมานำเสนอเรื่องการใช้ since และ for เพื่อบอกเวลาที่สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้น มีข้อแตกต่างกันอย่างไร และเข้ารูปประโยคแบบไหน เรามาเรียนจากบทความหน้านี้ ไปพร้อม ๆกันเลยค่ะ

หลักการใช้  FOR (เป็นเวลา

for + a period of time
  • บอกช่วงระยะเวลา (บอกว่านานแค่ไหน) เช่น  for + three hours / four minutes / seven months / five weeks / ten years / a long time
    ตัวอย่าง
    1. I have been working here for seven months. ฉันทำงานที่นี่มาแล้ว 7 เดือน
    2. He went to India for a year. เขาไปประเทศอินเดียมาหนึ่งปี
    3. Jame knows Sam for ten years. เจมส์รู้จักแซมมา 10 ปี

อย่างไรก็ตามหากเราพูดถึงประโยคปฏิเสธ เราสามารถใช้ in แทน for เพื่อนำหน้าระยะเวลาได้

ตัวอย่าง
1. I have not seen Tim in ten years. สามารถใช้แทน I have not seen Tim for ten years. ฉันไม่ได้เจอทิมมา 10 ปีแล้ว
2. They did not take any vacation in years. สามารถใช้แทน They did not take any     vacation for years. พวกเขาไม่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนมาหลายปีแล้ว

หลักการใช้  SINCE (ตั้งแต่)

since + the starting point of a period
  • เพื่อบอกจุดเริ่มต้นของเวลา (ตั้งแต่ตอนไหน)

เช่น since + April 2014 / September 2nd, 1998 / Sunday / Last month / 11 o’clock / the evening / I arrived / you were gone

ตัวอย่าง
1. I have been working here since the beginning of this year. ฉันทำงานที่นี่มาตั้งแต่เมื่อต้นปี
2. He has been sick since Thursday. เขาไม่สบายมาตั้งแต่วันพฤหัสบดี
3. Tim has lived in Singapore since April. ทิมอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่เดือนเมษายน
4. I have been waiting for my mom at the coffee shop since 11 o’clock. ฉันนั่งรอแม่ที่ร้านกาแฟมาตั้งแต่ 11 โมงเช้าแล้ว

สรุปการใช้ SINCE และ FOR

For  – a period from start to end > for 15 minutes, for four days, for a long time.

Since – a point from then to now > since Tuesday, since 1995, since I left home.