หลักการใช้ Prefix และ Suffix

วันนี้ สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ Engcouncil  มีหัวข้อเรื่อง Prefix และ Suffix มานำเสนอค่ะ Prefix และ Suffix เป็นส่วนประกอบของคำในภาษาอังกฤษ เมื่อเติมแล้วจะทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไป มาทำความรู้จักกับ Prefix และ Suffix กันค่ะ ว่าทำหน้าที่อะไร, เติมตรงส่วนไหนของคำ, มีหลักการใช้อะไรบ้างและทำให้คำคำนั้นมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ไปดูกันเลยค่ะ

Prefix

คือส่วนที่เอาไปวางไว้ด้านหน้าคำศัพท์ แล้วทำให้ความหมายของคำนั้นเปลี่ยนแปลงไป เช่น เปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม เปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง หรือช่วยบอกตำแหน่ง เวลา และจำนวนก็ได้

1.Prefix ที่มีความหมายว่า ไม่ (in, im, un, non, dis-) เช่น

 • incorrect = ไม่ถูกต้อง
 • inattention =ไม่สนใจ
 • impossible = เป็นไปไม่ได้
 • immature = ไม่มีวุฒิภาวะ
 • unbelievable = ไม่น่าเชื่อ
 • disconnect =ไม่เชื่อมต่อ

2.Prefix ที่มีความหมายในเชิงลบ คือ เลว ผิด ไม่ดี (mis, mal, pseudo-) เช่น 

 • misconception = ความเข้าใจผิด
 • misfortune = โชคไม่ดี
 • malfunction = การทำหน้าที่ผิดปกติ

3.Prefix ที่มีความหมายเกี่ยวกับขนาดหรือระดับ uper– (เหนือกว่า), sur– (เหนือกว่า), sub (ต่ำกว่า), over (เกินไป) เช่น

 • supersonic = เร็วเหนือเสียง
 • subconscious = จิตใต้สำนึก
 • surreal = เหนือความจริง/เหมือนฝัน
 • over-exaggerate = พูดเกินจริง

4.Prefix ที่มีความหมายเกี่ยวกับลำดับ pre– (ก่อน), fore (ก่อน), post (หลัง), re (ทำซ้ำ) เช่น 

 • preorder = สั่งของล่วงหน้า
 • forecast = ทำนาย
 • pre-test = การทดสอบก่อนเรียน
 • post-test = การทดสอบหลังเรียน
 • recycle = นำมาใช้ซ้ำ

5.Prefix ที่มีความหมายเกี่ยวกับจำนวน uni– (หนึ่ง), bi-(สอง), tri-(สาม), multi-(หลากหลาย) เช่น

 • unicorn = ม้าเขาเดียว
 • bi-lingual = สองภาษา
 • trilingual = สามภาษา
 • multicolor = หลากสี

Suffix

คือส่วนที่เอาไปวางไว้ด้านหลังคำศัพท์ แล้วทำให้ความหมายชัดเจนขึ้น และส่วนใหญ่จะทำให้หน้าที่ของคำเปลี่ยนไปด้วย เช่น เปลี่ยนกริยาเป็นคำนาม หรือเปลี่ยนคำนาม เป็นคำคุณศัพท์เป็นต้น

1.Noun Suffix คือ suffix ที่เติมแล้วทำให้คำนั้นเป็นคำนาม (-ship, ee, ness, dom, hood, al, er/-or, tion) เช่น

 • friendship = ความเป็นเพื่อน
 • employee = ลูกจ้าง
 • happiness = ความสุข
 • kingdom = ราชอาณาจักร
 • childhood = วัยเด็ก

2.Verb Suffix คือ suffix ที่เติมแล้วทำให้คำนั้นเป็นคำกริยา (-ate, en,ise/ize, ify) เช่น

 • activate = กระตุ้น
 • quicken = ทำให้เร็วขึ้น
 • realize = ตระหนัก
 • identify = แสดงตัว

3.Adjective Suffix คือ suffix ที่เติมแล้วทำให้คำนั้นเป็นคำคุณศัพท์ (-able/ible, al, en, ful, ish, less, ly, ous) เช่น

 • flexible = ที่ยืดหยุ่นได้
 • formal = อย่างเป็นทางการ
 • golden = ทำด้วยทอง
 • useful = มีประโยชน์
 • British = เกี่ยวกับอังกฤษ
 • useless =ไร้ประโยชน์
 • daily = รายวัน
 • famous = ที่มีชื่อเสียง

4.Adverb Suffix คือ suffix ที่เติมแล้วทำให้คำนั้นเป็นกริยาวิเศษณ์ (-ly, ward, wise) เช่น

 • easily = อย่างง่ายดาย
 • upwards = ขึ้นไปทางเหนือ
 • clockwise = ตามเข็มนาฬิกา

ถ้าหากเพื่อนๆ สังเกตจะเห็นได้ว่า ทั้ง Prefix และ Suffix เมื่อเติมลงไปแล้วต่างมีก็ยังมีความหมายของคำคำนั้น จึงเป็นที่มาว่า หากรู้ความหมายของ Prefix หรือSuffix ในศัพท์คำใดก็จะทำให้พอเดาความหมายของศัพท์คำนั้น ๆ ได้

และถ้าหากเพื่อนๆคนไหน สนใจคอร์สเรียนสามารถติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียนจากเราได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่นี่ค่ะ