หลักการใช้ Much / Many / A lot of / lots of

วันนี้ สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ Engcouncil  มีตัวอย่าง much, many, a lot of, lots of มานำเสนอค่ะ เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้าง โดย much, many, a lot of, lots of  ทุกคำมีความหมายเหมือนกันว่าจำนวนมาก หรือ มีปริมาณมาก แต่ทั้ง 4 คำนี้ มีวิธีการใช้ที่ไม่เหมือนกันค่ะ เพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆ เราสามารถแบ่งการใช้ได้เป็นดังนี้

1. much ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ (uncountable noun)

ตัวอย่างเช่น

 • How much garbage is there in the room? มีขยะในห้องมากแค่ไหน
 • We don’t have much time. เรามีเวลาไม่มาก
 • Don’t add much salt in the soup. อย่าเติมเกลือเยอะลงในน้ำซุป

2.many ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ (plural countable nouns)

 • Are there many jobs left to do? มีงานเหลือให้ทำอีกเยอะไหม
 • There aren’t many employees working today. มีลูกจ้างจำนวนไม่มากนักที่มาทำงานในวันนี้

** much และ many สามารถใช้ได้ทั้งในประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม และประโยคปฏิเสธ**

แต่ในประโยคบอกเล่ามักจะใช้ในภาษาที่เป็นทางการ หรือภาษาเขียนมากกว่า จะไม่นิยมใช้ในภาษาพูด ส่วนใหญ่มักจะพบในหนังสือราชการ, เอกสารทางกฎหมาย, หรือบทความทางวิชาการ

ยกเว้นแต่เราจะใช้ much และ many คู่กับคำอื่นๆเหล่านี้ในประโยคบอกเล่า จะถือว่าใช้ได้

ตัวอย่างเช่น

so + much/many:

 • I love you so much. ฉันรักเธอมากนะ
 • She has so many.  เธอมีเพื่อนเยอะมาก

Much /many + of:

 • She spent much of her life in foreign country. เธอใช้เวลาในชีวิตของเธอส่วนใหญ่ในต่างประเทศ
 • Many of us were angry about it. พวกเราส่วนใหญ่โมโหกับมันมาก

how + much/many:

 • I want to tell you how much I love you. ฉันอยากจะบอกคุณว่าฉันรักคุณมากแค่ไหน
 • Jane know how many places I like to go. เจนรู้ว่าที่ๆฉันชอบไปมีทั้งหมดกี่ที่

too + much/many:

 • There are too many cars here. ที่นี่มีรถมากเกินไป
 • I have too much work to finish today. ฉันมีงานมากเกินไปที่จะต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้

3.a lot of และ lots of (countable noun and uncountable noun)

ใช้ได้ทั้งกับคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้ กล่าวคือ หากใช้กับคำนามนับได้ คำนามนั้นจะต้องเป็นพหูพจน์เท่านั้น แต่หากใช้กับคำนามนับไม่ได้ จะใช้กับรูปเอกพจน์ มักจะใช้กับประโยคบอกเล่า ที่เป็นภาษาพูด หรือภาษาเขียนที่ไม่เป็นทางการ lots of จะมีความไม่เป็นทางการมากกว่า a lot of

a lot of / lots of  +  นามนับได้พหูพจน์ / นามนับไม่ได้

 • A lot of people went to the concert. / Lots of people went to the concert. มีคนจำนวนมากไปดูคอนเสิร์ต
 • I have a lot of cats at my house. / I have lots of cats at my house. ฉันมีแมวเยอะมากอยู่ที่บ้านของฉัน
 • There was a lot of snow last week. / There was lots of snow last week. มีหิมะตกเยอะมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
 • There’s a lot of information to record. / There’s lots of information to record. มีข้อมูลมากมายที่จะต้องบันทึก

** Much และ Many จะเป็นทางการมากกว่า A lot of และ lots of และมักใช้ในภาษาเขียน **

อย่างไรก็ตาม อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า การใช้ Lots of นั้นค่อนข้างมีความสับสนสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาด จึงแนะนำให้ใช้คำเหล่านี้ทดแทน

สรุปการใช้ much many a lot of lots of

Verb/Phrase (กริยา/วลี) Meaning (ความหมาย) Usage (การใช้)
much ปริมาณมาก นามนับได้
many จำนวนมาก นามนับได้ (พหูพจน์)
a lot of/lots of ปริมาณมาก หรือ จำนวนมาก นามนับไม่ได้ หรือ นามนับได้ในรูปพหูพจน์

** plenty of สามารถนำมาใช้แทน a lot ได้เช่นเดียวกัน **

A plenty of + uncountable and countable noun

ตัวอย่างเช่น

 • A plenty of water, A plenty of books (คำนี้ค่อนข้างเป็นทางการเช่นกัน)

แม้ว่าเมื่อเราตั้งคำถามเกี่ยวกับ ถามถึงบางสิ่งว่ามากไหมเยอะไหม ต้องถามด้วย much แต่ต้องตอบด้วย A lot ถึงจะถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น

A: Did you buy much food? คุณได้ซื้ออาหารมาเยอะไหม

B: I bought a lot of food. ฉันซื้ออาหารมาเยอะเลย

ตัวอย่างเช่น

A: Do you drink much coffee? คุณดื่มกาแฟเยอะไหม

B: I drink a lot of coffee. / Yes, a lot. ฉันดื่มกาแฟเยอะ หรือ ใช่ ฉันดื่มเยอะ

ประโยคปฏิเสธ

ตัวอย่างเช่น

 • I don’t like him too much. ฉันไม่ชอบเขาเลย
 • I’m full, so I don’t eat much. ฉันอิ่ม ฉันเลยไม่กินเยอะ

เป็นยังไงกันบ้างค่ะเพื่อนๆสำหรับเนื้อหา much, many, a lot of, lots of เป็นเนื้อหาพื้นฐาน สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้คำศัพท์และเริ่มสร้างประโยคค่ะ ไม่ยากเลยใช่มั้ยคะเพื่อนๆ เพื่อนๆสามารถเริ่มฝึกสร้างประโยคกันได้เลยค่ะ

 และสำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่อยากมีตัวช่วยในการทบทวนบทเรียนภาษาอังกฤษหรือต้องการเรียนภาษาอังกฤษไม่ว่ากับครูฟิลิปปินส์หรือครูเจ้าของภาษาแบบตัวต่อตัว สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียนจากเราได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่นี่ ค่ะ