หลักการใช้ is am are

วันนี้สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ Engcouncil จะมานำเสนอบทความว่าด้วยเรื่องของ หลักการใช้ Verb to be คำกริยาพื้นฐานที่เรียกได้ว่าใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษก็ว่าได้ แต่บางครั้งก็สร้างความสับสนไม่ใช่น้อย มาทบทวนและทำความเข้าใจกับ หลักการใช้ Verb to be ให้ลึกซึ้งกันเถอะ

รูปของ Verb to be

Pronoun

Present Form

Past Form

Perfect Form

Continuous Form

  I   am   was   have / had been   am / was being
  he/she/it และประธานเอกพจน์อื่น ๆ   is   was   has / had been   is / was being
  you/we/they และประธานพหูพจน์อื่น ๆ   are   were   have / had been   are / were being

 

หลักการใช้ Verb to be

1. Verb to be ทำหน้าที่เป็นกริยาหลัก (Main Verbs)

Verb to be ที่ทำเป็นกริยาหลักจะทำหน้าที่เชื่อมคำหรือกลุ่มคำที่เป็นประธานที่อยู่หน้าข้างหน้าเข้ากับคำหรือกลุ่มคำที่อยู่ด้านหลัง โดยให้ความหมายว่า เป็น, อยู่, คือ  เช่น
I am Sarah. (ฉันคือซาร่า)
My mom is a teacher. (แม่ของฉันเป็นครู)
She is very beautiful. (เธอสวยมาก ๆ)
We were in the office last night. (พวกเราอยู่ที่ออฟฟิศเมื่อคืนนี้)

2. Verb to be ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วย (Auxiliary Verbs)

Verb to be ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยเพื่อช่วยให้ประโยคสมบูรณ์ขึ้น ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

2.1. ใช้เป็นกริยาช่วยในประโยค Continuous tense เพื่อแสดงว่า “กำลังทำ…” เช่น

Nid is eating a sandwich. (นิดกำลังกินแซนด์วิช)
eating เป็นกริยาหลัก, is เป็นกริยาช่วย

Jack and I are watching a movie. (ฉันกับแจ็คกำลังดูหนัง)
watching เป็นกริยาหลัก, are เป็นกริยาช่วย

2.2. ใช้ในโครงสร้างประโยค Passive Voice (ประโยคถูกกระทำ) โครงสร้าง S + Verb to be + V.3 เช่น

A house is built by father. (บ้านถูกสร้างโดยพ่อ)
I was given the letter by him. (ฉันถูกให้จดหมายโดยเขา)

เมื่อทำเป็นประโยคปฏิเสธก็ใส่ not หลัง Verb to be ได้เลย เช่น
My phone wasn’t fixed yesterday. (โทรศัพท์ของฉันไม่ได้ถูกซ่อมเมื่อวานนี้)

2.3. ใช้ Verb to be วางหน้าคำกริยา infinitive with to จะให้ความหมายว่า “จะ, จะต้อง”  เช่น

You’re to get better marks next time. (ในครั้งหน้าคุณจะต้องได้คะแนนที่ดีกว่า)
I’m to work in Tokyo next year. (ฉันจะไปทำงานที่โตเกียวปีหน้า)

การทำ Verb to be เป็นรูปปฏิเสธ

การทำ Verb to be เป็นรูปปฏิเสธ ทำได้โดย เติม not หลัง is, am, are, was were ดังนี้ am not / is not = isn’t / are not = aren’t / was not = wasn’t  / were not = weren’t เช่น
I am not a student. (ฉันไม่ใช่นักเรียน)
They weren’t in the room last night. (พวกเขาไม่ได้อยู่ในห้องเมื่อคืนนี้)

การทำ Verb to be เป็นประโยคคำถาม

การทำ Verb to be เป็นประโยคคำถาม ซึ่งเป็นประโยคคำถามแบบ Yes-No Question ทำได้โดยนำ Verb to be มาไว้หน้าประโยค เช่น

Q: Is this your coat? (นี่คือเสื้อโค้ตของคุณใช่ไหม?)
A: Yes, it is? หรือ No, it isn’t.

Q: Were they in the room last night? (เมื่อคืนพวกเขาอยู่ในห้องใช่ไหม?)
A: Yes, They were. หรือ No, they weren’t

Ref.Plook Creator