หลักการใช้ Infinitive Verb

Infinitive verb คือ กริยาไม่แท้ชนิดหนึ่งที่เราใช้กันในภาษาอังกฤษ โดยรูปของมันก็คือรูปเพียวๆ ของกริยาไม่ผัน ไม่เปลี่ยนรูปเป็นพหูพจน์

Infinitive ในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • Infinitive with to
 • Infinitive without to
 1. Infinitive with to  – คือกริยารูปธรรมดาที่นำหน้าด้วย to (to + infinitive)

การนำไปใช้ของ Infinitive with to

 • เป็นประธาน (subject) ของประโยค

เราสามารถใช้ Infinitive with to เป็นคำนาม(noun) ทำหน้าที่เป็นประธาน(subject) ของประโยคได้

 เช่น

 • To tell the truth is sometimes difficult. การบอกความจริงบางครั้งก็ทำยาก
 • To visit the 7 amazing things in the world is my life dream. การไป 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก คือความฝันในชีวิตฉัน
 • To understand statistics, that is our aim การเข้าใจโครงสร้างคือเป้าหมายของเรา
 • เป็นกรรม (object) ของประโยค

เราสามารถใช้ Infinitive with to เป็นคำนาม (noun) ทำหน้าที่เป็นกรรม (object) รองรับกริยาหลัก (main verb) ของประโยค

เช่น

 • She loves to exercise. หล่อนชอบการออกกำลังกาย
 • We want to go now. พวกเราต้องการจะไปตอนนี้
 • I wanted to cook dinner for my parents. ฉันอยากจะทำอาหารเย็นให้กับพ่อแม่
 • เป็นกริยาวิเศษณ์ (adverb) ของประโยค

การใช้ Infinitive with to ทำหน้าที่เป็นคำกริยาวิเศษณ์(adverb) ส่วนมากมักจะใช้เพื่อบอกเหตุผล

เช่น

 • We came to learn English. พวกเรามาเพื่อเรียนภาษาอังกฤษ
 • We were ready to listen. พวกเราพร้อมที่จะฟัง
 • Dan finally went to sleep. ในที่สุดแดนก็ไปเข้านอน
 • เป็นคำคุณศัพท์(adjective) ของประโยค

การใช้ Infinitive with to ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์(adjective) ขยายคำนาม(noun) หรือ สรรพนาม(pronoun)

เช่น

 • My brother bought me three books to read. พี่ซื้อหนังสือให้ฉันไว้อ่าน จำนวน 3 เล่ม
 • I have three tasks to do this week. ฉันมีงาน 3 อย่างที่จะทำในสัปดาห์นี้

Infinitive ในรูปประโยคปฏิเสธ

สามารถทำได้โดยการเติม not ข้างหน้า infinitive นั้น ๆ

ตัวอย่างเช่น

 • I decided not to go to Poland. ฉันตัดสินใจไม่ไปประเทศโปแลนด์
 • He asked me not to be late. เขาบอกฉันไม่ให้มาสาย
 • He might not come to my birthday party. เขาอาจจะไม่มาปาร์ตี้วันเกิดของฉัน

คำกริยาต่อไปนี้มักจะตามด้วย infinitive with to

 • agree    เห็นด้วย
 • ask        เชิญ
 • begin     เริ่ม
 • choose  เลือก
 • continue ทำต่อไป
 • decide    ตัดสินใจ
 • forget      ลืม
 • help         ช่วย
 • hope        หวัง
 • learn        เรียน

คำคุณศัพท์ที่มักตามด้วย Infinitive with to

 • able                สามารถ
 • clever             ฉลาด
 • difficult           ยาก
 • disappointed  ผิดหวัง
 • easy               ง่าย
 • foolish            โง่
 • glad                ดีใจ
 • hard                ยาก
 • impossible      เป็นไปไม่ได้
 • likely               น่าจะ
 1. Infinitive without to คือคำกริยาที่ไม่ต้องมี to นำหน้า นั่นเอง เช่น come, go, run, play ถ้าหากเติม to เมื่อไหร่ จะผิดหลักภาษาทันที

คำกริยาต่อไปนี้มักจะตามด้วย infinitive without to (กริยาช่วย modal auxiliary verb)

 • can             สามารถ
 • could          สามารถ
 • may            อาจจะ
 • might          อาจจะ
 • will              จะ
 • would          จะ
 • shall            จะ
 • should         ควรจะ
 • must            ต้อง
 • need            จำเป็น
 • dare             กล้า
 • ought to       ควรจะ
 • used to        เคย

ตัวอย่างเช่น

 • She may forget to reply your e-mail. หล่อนอาจจะลืมตอบกลับคุณ
 • You should stop drinking. เธอควรจะเลิกดื่มสักที

เพื่อนๆจะเห็นแล้วว่า Infinitive with to กับ Infinitive without to ใช้แตกต่างกันอย่างไร เราใช้ไวยากรณ์เรื่องนี้กับการพูดภาษาอังกฤษทั่ว ๆ ไป และแน่นอนว่าในการทดสอบภาษาอังกฤษก็ต้องมีเรื่องนี้อยู่ในข้อสอบเหมือนกัน อยากจะแนะนำให้เพื่อนอย่าเพียงแต่จำว่าคำไหนใช้อย่างไร แต่อยากให้ฝึกใช้ได้จริงด้วยค่ะ และใช้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องครับ  และถ้าหากเพื่อนๆคนไหน สนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกับครูฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวและเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียนจากเราได้แล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะ