หลักการใช้ Both, Either และ Neither

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ วันนี้ สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ Engcouncil  มีหัวข้อเรื่อง Both, Either และ Neither มานำเสนอค่ะ เรามาดูกันดีกว่า ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรและใช้อย่างไรกันแน่ โดย Either, Neither และ both จะถูกนำมาใช้เมื่อ 1.อยู่ในสถานการณ์ที่มีตัวเลือกอยู่ 2 อย่าง (คน 2 คน, สิ่งของ 2 สิ่ง, เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ เป็นต้น 2. การแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เรามาดูความแตกต่างของทั้งสามคำกันเลย

การใช้ Both, Either และ Neither

คำนำหน้านามเพื่อบอกการแบ่งส่วน both, either และ neither คือ การแบ่งสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นคู่ ๆ โดยทั่วไปแล้วจะไม่ใช้เพื่ออ้างถึงจำนวนที่มากหรือน้อยกว่า 2 และจะไม่ใช้แทนกลุ่มที่ไม่สามารถระบุขนาดได้อย่างชัดเจนอีกด้วย รวมไปถึงสามารถใช้กับคำนามนับได้เท่านั้น

1.การใช้ “both”

Both จะใช้อ้างถึง “คู่” ที่มีความหมายว่า “คำนามคำหนึ่งกับคำนามอีกคำหนึ่ง” หาก bothตามด้วย “of” จะสามารถใช้กับคำนามพหูพจน์ได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ Both โดด ๆ คำเดียวได้อีกด้วย ไม่สามารถใช้ both กับคำนามเอกพจน์ได้ เพราะ both ใช้อ้างถึง คำนาม 2 คำขึ้นไป

ตัวอย่างเช่น

 • Both children were born in Italy.

เด็กทั่งคู่เกิดในอิตาลี

 • Both the children were born in Italy.

เด็กทั่งคู่นั้นเกิดในอิตาลี

 • Both of the children were born in Italy.

เด็กทั่งคู่เกิดนั่นเกิดในอิตาลี

 • Both my parents have short hair.

ผู้ปกครองฉันทั้งคู่ไว้ผมสั้น

 • Both of my parents have short hair.

ผู้ปกครองของฉันทั้งคู่ไว้ผมสั้น

 • Both of us like skiing.

เราทั้งคู่ชอบเล่นสกี

 • I told both of them to calm down.

ฉันได้บอกเขาทั้งคู่ให้ใจเย็นลง

2. การใช้ “either”

Either เป็นคำที่มีความหมายเชิงบวก เมื่อใช้โดด ๆ จะอ้างถึงคำนาม 1 ใน 2 คำที่ถูกกล่าวถึง มีความหมายว่า “คำนามคำหนึ่งกับคำนามอีกคำหนึ่ง” เนื่องจาก either จะใช้อ้างถึงคำนามเพียงแค่คำเดียวจาก 2 คำ ดังนั้น either ต้องตามด้วยคำนามเอกพจน์เสมอ แต่หากต้องการใช้กับคำนามพหูพจน์ จำเป็นต้องเติม “of” หลัง either

ตัวอย่างเช่น

 • I can stay at either hotel.

ฉันสามารถพักที่โรงแรมใดก็ได้

 • Either day is fine for me.

ไม่ว่าวันไหนก็ดีสำหรับฉัน

 • There are two chairs here. You can take either of them.

มีเก้าอี้สองตัวอยู่ที่นี่ คุณสามารถเอาอันใดอันหนึ่งได้เลย

 • Either of you can come.

คุณทั้งสองสามารถมาได้

 • Either of the hotels will be fine.

ทั้งสองโรงแรมจะไม่เป็นไร

 • I can eat either of the salads.

ฉันสามารถกินสลัดอย่างใดอย่างหนึ่ง

*** นอกจากนี้ Either ยังสามารถใช้ร่วมกับ or  ได้อีกด้วย เพื่อพูดถึงคำนามแต่ละคำ ซึ่งจะมีความหมายเหมือนกับความหมายที่กล่าวไปแล้วข้างต้น แต่ในกรณีนี้ either ไม่ใช่คำนำหน้านามเพื่อบอกการแบ่งส่วน แต่ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อม

ตัวอย่างเช่น

 • You can have either ice cream or chocolate cake.

คุณสามารถทานไอศกรีมหรือเค้กช็อคโกแลตก็ได้

 • I will come on either Thursday or Friday.

ฉันจะมาในวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์

 • You can either come inside or put on your raincoat.

คุณสามารถเข้ามาข้างในหรือใส่เสื้อกันฝนก็ได้

3.การใช้ “neither”

Neither เป็นคำที่มีความหมายเชิงลบ เมื่อใช้โดด ๆ จะอ้างถึงคำนามทั้ง 2 คำ มีความหมายว่า “ไม่ใช่ทั้งคำนามคำนี้และคำนามอีกคำหนึ่ง” เนื่องจาก neither จะใช้อ้างถึงคำนามเพียงแค่คำเดียวจาก 2 คำ ดังนั้น neither ต้องตามด้วยคำนามเอกพจน์เสมอ แต่หากต้องการใช้กับคำนามพหูพจน์ จำเป็นต้องเติม “of” หลัง neither

ตัวอย่างเช่น

 • Neither chair is any good.

เก้าอี้แต่ละตัวไม่ดีเลย

 • Neither brother came.

พี่ชายทั้งสองไม่มา

 • Which bag do you want? Neither of them.

อยากได้กระเป๋าใบไหน? ไม่มีทั้งคู่

 • Neither of us were on time.

เราทั้งคู่ไม่ตรงเวลา

 • I think neither of these dresses fits me.

ฉันคิดว่าชุดเหล่านี้ไม่เหมาะกับฉันเลย

 • Neither of the children wanted to go.

เด็กทั้งสองคนไม่อยากไป

*** นอกจากนี้ Neither ยังสามารถใช้ร่วมกับ nor  ได้อีกด้วย เพื่อพูดถึงคำนามแต่ละคำ ซึ่งจะมีความหมายเหมือนกับความหมายที่กล่าวไปแล้วข้างต้น แต่ในกรณีนี้ neither ไม่ใช่คำนำหน้านามเพื่อบอกการแบ่งส่วน แต่ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อม

ตัวอย่างเช่น

 • You can have neither cookies nor candy.

คุณไม่สามารถกินคุกกี้หรือลูกอมได้

 • She is neither tall nor fat.

เธอไม่สูงและไม่อ้วน

ถ้าหากเพื่อนๆ สังเกตจะเห็นได้ว่า การใช้ Both, Either และ Neither มีการใช้ที่ใกล้เคียงกัน และใช้ไม่ยาก เริ่มต้นจากการใช้คำนามทั้ง 2คำเหมือนกัน แต่มีความหายที่ต่างกันตามในเนื้อหาข้างต้น เพื่อนๆสามารถไปดูและทบทวนกันได้เลยค่ะ สนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกับครูฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวและเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียนจากเราได้แล้วตั้งแต่วันนี้