หลักการใช้งาน Even if, Only if, Unless

หลังการใช้งาน Even if, Only if, Unless

วันนี้สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Engcouncil Thailand จะมานำเสนอ หลักการใช้งาน Even if, Only if, Unless ซึ่งเป็นคำสันธานที่ใช้เชื่อมความขัดแย้งของประโยคเงื่อนไข โดยเฉพาะกลุ่ม Conditional sentences จะใช้เชื่อมแค่ประโยคเท่านั้น โดยทั้ง Even if, Only if, Unless มีหน้าที่เหมือนกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

Even if : แม้ว่า

หมายถึง แม้ว่า หรือ ทั้งๆที่ จะมีหน้าที่ใช้เหมือนกับคำสันธานเชื่อมประโยคขัดแย้งอื่นๆ เช่น although, even, even though

ตัวอย่างประโยค: Even if I work hard to lose weight, I still eat a lot.

แม้ฉันจะขยันออกกำลังกายหนักแค่ไหนแต่ฉันก็กินเยอะอยู่ดี

Only if : เว้นแต่

หมายถึง ก็ต่อเมื่อ หรือ เว้นแต่ จะใช้เหมือนกับคำสันธานเชื่อมประโยค

ตัวอย่างประโยค: I will get to the university only if I work harder.

ฉันจะเข้ามหาลัยได้ก็ต่อเมื่อฉันขยันมากขึ้นเท่านั้น

Unless : นอกจากว่า

แปลว่า ถ้าไม่ หรือ นอกจากว่า สามารถใช้ตรงกลางประโยคเป็นคำเชื่อมหรือที่ต้นประโยคก็ได้ค่ะ

ตัวอย่างประโยค: I’m not going out with you, unless you finish your homework.

ฉันจะไม่ออกไปข้างนอกกับเธอถ้าเธอทำการบ้านไม่เสร็จ

นอกจากนี้ unless ยังแปลเหมือนกับโครงสร้าง if…not ในประโยคเงื่อนไข (conditional sentence) อีกด้วยค่ะ โดยเราจะใช้ unless หลังโครงสร้างpresent tense, past tense และ past perfect tense แต่ไม่สามารถใช้หลังประโยคที่บอกสาเหตุได้นะคะ

ตัวอย่างประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1: unless แล้วตามด้วย present tense

 • You will catch a cold if you don’t stop walking under the rain.
 • You’ll catch a cold unless you stop walking under the rain.
 • If you don’t finish your assignment, I won’t hang out with you.
 • Unless you finish your assignment, I won’t hang out with you

ตัวอย่างประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2: unless แล้วตามด้วย past tense

 • If he wasn’t very lazy, he would pass the exam.
 • Unless he was very lazy, he would pass the exam.

ตัวอย่างประโยคเงื่อนไขแบบที่ 3: unless ตามด้วย past perfect tense

 • Her friend would not have moved if she had not paid the bills.
 • Her friend would not have moved unless she had paid the bills.

คำศัพท์เปรียบเทียบ Synonyms กับ Antonyms

คำศัพท์ที่ใช้แทนกันได้ Even If (conj.)

 • though          แม้ว่า
 • although          ทั้งๆที่
 • even                   ทั้งๆที่
 • even though ทั้งๆที่
 • despite          นอกจาก

คำศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้าม Even If (conj.)

 • Because          เพราะ ด้วยเหตุว่า
 • seeing that เพราะว่า เหตุคือ
 • now that          เพราะว่า
 • since                   เพราะ
 • considering          เพราะว่า เหตุคือ
 • after all          อย่างไรก็ตาม
 • as a result          เพราะว่า
 • Hence เพราะว่า ด้วยเหตุนี้
 • Thus                   เพราะว่า ดังต่อไปนี้
 • Accordingly          เป็นผลมาจาก เนื่องมาจาก ฉะนั้น
 • as such          เป็นผลมาจาก เนื่องมาจาก

เป็นยังไงกันบ้างคะ วันนี้สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ Engcouncil Thailand ได้นำเทคนิคการใช้ Even if, Only if, Unless แบบง่ายๆ มาแบ่งปันให้เพื่อนๆกันค่ะ และแอดมินหวังว่าเพื่อนๆ จะเข้าใจและนำไปใช้ได้ถูกต้องนะคะ และถ้าหากเพื่อนๆคนไหน สนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน หลักการใช้ไวยกรณ์ กับครูต่างชาติและครูเจ้าของภาษา ซึ่งเป็นการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวแบบออนไลน์ เรียนสะดวก เลือกเวลาเรียนได้เอง และได้ครูส่วนตัว เพื่อนๆสามารถติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียนจากเราได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่นี่