วิธีจำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ ด้วยการเรียนรู้จากรากศัพท์

วิธีจำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ ด้วยการเรียนรู้จากรากศัพท์

เคยมั้ยเจอศัพท์ใหม่ ๆ ในข้อสอบทีไรหงุดหงิดใจทุกที แต่จะให้ท่องคำศัพท์จนหมดทุกคำก็จำไม่ไหว ใช้นี่เลยเทคนิคจำศัพท์ง่าย ๆ ด้วยการใช้ prefix และ suffix

วิธีจำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ ด้วยการเรียนรู้จากรากศัพท์

            คำศัพท์ในภาษาอังกฤษเกิดมาจากการรวมกันของรากศัพท์ (root word) และ affix โดยที่ affix เป็นหน่วยของคำที่แบ่งออกเป็น prefix และ suffix ซึ่งแบ่งได้จากการวางตำแหน่งโดย prefix จะถูกวางไว้หน้ารากศัพท์ ส่วน suffix จะถูกวางไว้หลังรากศัพท์

การรู้ความหมายของ prefix และ suffix จะเป็นประโยชน์มากในเวลาที่เราเจอคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย โดยเราสามารถนำเอาความหมายของรากศัพท์ prefix และ suffix ที่เรารู้มารวมกันแล้วคาดเดาความหมายของคำนั้น ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำข้อสอบที่โจทย์มักจะหลอกให้สับสนโดยการใช้คำยาก ๆ หรือคำที่เราไม่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน แต่หากคุณมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ prefix และ suffix เป็นอย่างดี รับรองว่าการทำข้อสอบของคุณจะไม่ติดขัดแน่นอน ดังนั้นอย่ามัวเสียเวลามาเรียนรู้ prefix และ suffix ที่พบเห็นได้บ่อย ๆ ไปกับ engcouncil กันดีกว่า

Prefix ที่ต้องเจอบ่อย ๆ รู้ความหมายไว้ได้ใช้แน่นอน 

            Prefix นอกจากจะถูกวางไว้หน้ารากศัพท์ (root word) แล้ว ยังมีนัยสำคัญอีกหนึ่งอย่าง คือ ทำให้คำศัพท์นั้นมีความหมายที่เปลี่ยนไปได้อีกด้วย เช่น

 • a, un, mis, dis, non, … ที่มีความหมายเชิงปฏิเสธหากนำไปวางหน้ารากศัพท์ไหนก็จะทำให้รากศัพท์นั้นมีความหมายตรงกันข้ามจากความหมายเดิม ตัวอย่างคำศัพท์ เช่น unhappy, misspell, disrestpectful, non-profit เป็นต้น
 • mono, bi, di, tri, poly, multi, … prefix เหล่านี้ เป็น prefix ที่ใช้บอกจำนวนซึ่งแต่ละตัวก็จะบ่งบอกจำนวนที่แตกต่างกันออกไป เช่น
  • bi แปลว่า สอง ตัวอย่างคำศัพท์ เช่น bilingual, bisexaul
  • poly แปลว่า หลาย ตัวอย่างคำศัพท์ เช่น polyester, polymer
  • multi แปลว่า หลาย ตัวอย่างคำศัพท์ เช่น multicultural, multimedia
 • extra, mega, mini, micro, hyper, … เป็น prefix ที่ใช้เพื่อบอกไซซ์ บอกขนาด เช่น
  • mini แปลว่า เล็ก ตัวอย่างคำศัพท์ เช่น minimart, minibar
  • extra แปลว่า ใหญ่กว่า/เหนือกว่า ตัวอย่างคำศัพท์ เช่น extraordinary, extra large (XL)
  • mega แปลว่า ใหญ่ ตัวอย่างคำศัพท์ เช่น megaphone, megabit
 • pre, pro mid, ex, in sub, … เป็น prefix ที่ใช้บอกลำดับหรือตำแหน่ง เช่น
  • pre แปลว่า ก่อน ตัวอย่างคำศัพท์ เช่น prebiotic, preconception
  • pro แปลว่า หลัง ตัวอย่างคำศัพท์ เช่น pronoun, probiotic
  • mid แปลว่า กลาง ตัวอย่างคำศัพท์ เช่น midbrain, midyear
  • in แปลว่า ใน ตัวอย่างคำศัพท์ เช่น infection, inflame
  • sub แปลว่า หัวข้อย่อย ตัวอย่างคำศัพท์ เช่น subcontinent, subscription
 • แต่ในการแปลก็ต้องระวังเพราะ prefix บางคำก็มีหลายความหมาย เช่น
  • in แปลว่า ใน ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้บอกปฏิเสธได้เช่นกัน เช่น incomplete ที่แปลว่า ไม่สำเร็จ
  • ex แปลว่า นอก เช่น exit, exclude แต่ในขณะเดียวกันก็แปลว่า ก่อนหน้า ได้ เช่น ex-boyfriend

Suffix ที่ถูกใช้บ่อย ๆ และมักช่วยบอกประเภทของคำ

            Suffix จะถูกวางไว้ด้านหลังของรากศัพท์ (root word) ส่วนใหญ่ การใส่ suffix จะทำให้เราสามารถเดา parts of speech ของรากศัพท์นั้น ๆ ได้ เช่น

 • suffix ที่บ่งบอกว่าเป็นคำนาม (noun) มักลงท้ายด้วย -or, -er, -ee, -tion, -ment, -ing, -ness, -ity, -dom, -eer เป็นต้น
 • suffix ที่บ่งบอกว่าเป็นคำกริยา (verb) มักลงท้ายด้วย -ify, -ate, -en, -ise/-ize, เป็นต้น
 • suffix ที่บ่งบอกว่าเป็นคำคุณศัพท์ (adjective) มักลงท้ายด้วย -ful, -less, -able/-ible, -ly, -ous, -ish, -some เป็นต้น
 • suffix ที่บ่งบอกว่าเป็นคำวิเศษณ์ (adverb) มักลงท้ายด้วย -ly, -wise, -ward เป็นต้น

            แค่เพียงเท่านี้การทำข้อสอบภาษาอังกฤษของคุณจะง่ายขึ้น ไม่ต้องตกใจเมื่อเจอกับคำศัพท์ที่คุณอาจไม่คุ้นเคยอีกแต่ไป แต่หันมาใช้การเดาศัพท์จาก prefix และ suffix เหล่านี้ และหากใครที่สนใจจะเรียนภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ในการทำงาน หรือเพื่อสอบวัดระดับต่าง ๆ แต่มีเวลาว่างจำกัด ไม่สะดวกออกไปเรียนที่สถาบันต่าง ๆ เราขอแนะนำคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์จาก engcouncil ที่มีทั้งคอร์สตัวต่อตัวไปจนถึงการเรียนคอร์สเล็ก ๆ กับกลุ่มเพื่อน เลือกเรียนได้ทั้งกับคุณครูชาวต่างชาติและคุณครูเจ้าของภาษา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้สะดวกผ่าน zoom คิดจะเรียนภาษาอังกฤษ คิดถึง engcouncil