ฝึกภาษาอังกฤษเห็นผลใน 30 วันจากสิ่งรอบตัว

ฝึกภาษาอังกฤษเห็นผลใน 30 วันจากสิ่งรอบตัว ทำยังไงไปดูกันเลย

สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเริ่มฝึกพูดภาษาอังกฤษ แบบสั้นและง่าย ไม่ซับซ้อน ด้วยประโยคจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา วันนี้ทาง สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ Engcouncil จะมาแชร์แนวทางเพื่อเป็นตัวอย่างการเรียนภาษาอังกฤษให้เห็นผล โดยใช้เวลาแค่ 10-15 นาทีต่อวัน รับรองว่า เมื่อทำต่อเนื่องทุกวัน ความรู้ภาษาอังกฤษของเพื่อๆจะพัฒนาขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ โดยฝึกแค่วันละ 1 เรื่อง ซึ่งสามารถหาคำศัพท์จากเนื้อหาที่เรียนได้ในแต่ละวัน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนคำศัพท์ไปเรื่อย ๆ เริ่มจาก day 1 กันเลยค่ะ
[/ux_text]

DAY 1

หัวข้อเรื่อง  “ About me ”

เนื้อหา

 • Vocab: personal information
 • Practice using v.to do and v. to be to ask about activities

ตัวอย่าง

 • What is your name? How old are you?

DAY 2

หัวข้อเรื่อง  “ What do you do? ”

เนื้อหา

 • Time
 • Routine activities

ตัวอย่าง

 • I wake up at 6 o’clock.

DAY 3

หัวข้อเรื่อง  “ My big family ”

เนื้อหา

 • Vocab: family tree
 • Relationship and name in family

ตัวอย่าง

 • My father has 2 kids, that is me and my brother.

DAY 4

หัวข้อเรื่อง  “ What is my favorite things? ”

เนื้อหา

 • Vocab: Favorite things (everything)
 • What is your favorite …(color, food, place, season)?

ตัวอย่าง

 • My favorite color is yellow.

DAY 5

หัวข้อเรื่อง  “ How do you feel ”

เนื้อหา

 • Vocab: Feeling
 • Expression action

ตัวอย่าง

 • Today I am not feeling good. I am headache.

DAY 6

หัวข้อเรื่อง  “ What is your job ”

เนื้อหา

 • Vocab: occupation
 • What do you want to be?

ตัวอย่าง

 • When I grow up I want to be a doctor.

DAY 7

หัวข้อเรื่อง  “ What do you usually do?”

เนื้อหา

 • Vocab: Activities
 • Adverbs of frequency (sometimes, never, always)

ตัวอย่าง

 • I always drink water after I wake up.

DAY 8

หัวข้อเรื่อง  “ Thing I can do  ”

เนื้อหา

 • Vocab: free time activities
 • Adverbs of degree (well, very good, not bad)

ตัวอย่าง

 • I really love to make handmade book, I did it very well.

DAY 9

หัวข้อเรื่อง  “ Numbers ”

เนื้อหา

 • Contact detail, Important date,
 • Ask for and give contact details
 • Practice saying phone numbers accurately

ตัวอย่าง

 • How can I contact you? Please call me back 045-234786.

DAY 10

หัวข้อเรื่อง  “ Important date ”

เนื้อหา

 • Vocab: important dates in the year
 • Focus on ordinal numbers (the first, the second)
 • Focus on months of the year (January, February)

ตัวอย่าง

 • Mother day is 12th August of every year

DAY 11

หัวข้อเรื่อง  “ Is that your backpack? ”

เนื้อหา

 • Vocab: Personal Things
 • Possessive pronoun (my, your, his, etc.)
 • Demonstrative adjective (this, that,)

ตัวอย่าง

 • This is my wallet.

DAY 12

หัวข้อเรื่อง  “ Subject ”

เนื้อหา

 • Vocab: Subject
 • Why do like this subject (because…)

ตัวอย่าง

 • I like art because I can create imagine that I want.

DAY 13

หัวข้อเรื่อง  “ What is your favorite thing to do in your free time? ”

เนื้อหา

 • Vocab: Leisure Activities (V.1 + s,es)
 • Present Simple Tense, Present Continuous Tense (V.ing)
 • Action Verbs (read, eat, run)
 • State Verbs (love, trust, hate)

ตัวอย่าง

 • I like to watch movie in my free time.

DAY 14

หัวข้อเรื่อง  “ Place to go ”

เนื้อหา

 • Place in town
 • Modal verbs (can, have to/must)

ตัวอย่าง

 • Can I go to bakery shop by bus?

DAY 15

หัวข้อเรื่อง  “ I want to buy ”

เนื้อหา

 • Vocab: Souvenirs (ของที่ระลึก)
 • Comparative (-er/more)
 • Superlative Adjectives (-est/most)
 • Positive Degree (as…as)

ตัวอย่าง

 • My display is more beautiful than her.

DAY 16

หัวข้อเรื่อง  “ What we eat ”

เนื้อหา

 • Vocab: Food (foods and beverages)
 • Quantifiers, How much, How many

ตัวอย่าง

 • How much is this cocktail with sandwich set?

DAY 17

หัวข้อเรื่อง  “ How the cook food ”

เนื้อหา

 • Vocab: Ingredients and utensil (วัตถุดิบและอุปกรณ์ครัว)
 • Passive voice (V.to be + v.3)

ตัวอย่าง

 • Meat was cut by big knife to make steak.

DAY 18

หัวข้อเรื่อง  “ What did you use to do ”

เนื้อหา

 • Bad/good habits
 • Use to (เคย)
 • Conjunction (but)

ตัวอย่าง

 • I used to drink Pepsi a lot but I drink it less now.

DAY 19

หัวข้อเรื่อง  “ What do you enjoy your sport ”

เนื้อหา

 • Vocab: Sport
 • Gerund (v.-ing) /Infinitive (to v.1)
 • Conjunction (because)

ตัวอย่าง

 • He keeps practicing hard because he wants to get a prize.

DAY 20

หัวข้อเรื่อง  “ What should you do to live healthy life ”

เนื้อหา

 • Vocab: Health
 • Modal verbs: should, suppose to (ควรจะ)
 • Conjunction (when, before, after)

ตัวอย่าง

 • I should take a break when I feel tired.

DAY 21

หัวข้อเรื่อง  “ Weather ”

เนื้อหา

 • Vocab: weather
 • Adverb of degree (extremely, completely, a little)

ตัวอย่าง

 • Today is very sunny day. It extremely hot.

DAY 22

หัวข้อเรื่อง  “ What are you doing tomorrow ”

เนื้อหา

 • Vocab: Outdoor/ Indoor Activities
 • Future Simple Tense (will/ be going to + inf.)

ตัวอย่าง

 • I think I will play football tomorrow.

DAY 23

หัวข้อเรื่อง  “ What do you enjoy your sport ”

เนื้อหา

 • Vocab: Sport
 • Gerund (v.-ing) /Infinitive (to v.1)
 • Conjunction (because)

ตัวอย่าง

 • He keeps practicing hard because he wants to get a prize.

DAY 24

หัวข้อเรื่อง  “What will you do if you go to the beach ”

เนื้อหา

 • Vocab: Beach activities
 • Modal verb (กริยาช่วย : may, might)

ตัวอย่าง

 • May I go to the beach?

DAY 25 

หัวข้อเรื่อง  “ My last night ”

เนื้อหา

 • Vocab: Nightlife
 • Past continuous tense (was/were + V.-ing)

ตัวอย่าง

 • I was going the club last night with my bestie.

DAY 26

หัวข้อเรื่อง  “ Travel ”

เนื้อหา

 • Vocab: Situation in the city
 • Past perfect continuous tense (has/have been + V.-ing)

ตัวอย่าง

 • I have been waiting waffle for 30 minutes in the famous bakery.

DAY 27

หัวข้อเรื่อง  “ Life abroad ”

เนื้อหา

 • Vocab: Crime (อาชญากรรม)
 • Past Perfect Tense (had+ v.3)

ตัวอย่าง

 • When I placed my bag on the table, Thief had stolen my stuff.

DAY 28

หัวข้อเรื่อง  “ Currency ”

เนื้อหา

 • Vocab: Currency, Exchange money
 • Each currency in the world

ตัวอย่าง

 • Where is the currency exchange store?

DAY 29

หัวข้อเรื่อง  “ On the phone”

เนื้อหา

 • How to talk with partner on phone

ตัวอย่าง

 • Who would you like to speak to?
 • Who are you calling for?

DAY 30

หัวข้อเรื่อง  “ Asking for help ”

เนื้อหา

 • Vocab: helping
 • Auxiliary verb (should, would, could)

ตัวอย่าง

 • Would you mind helping me?

เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆ หลังจากได้อ่านแล้ว พอจะได้แนวทางการฝึกภาษาอังกฤษที่ง่ายและสามารถทำได้ทุกวันมั้ยเอ่ย เพื่อนๆสามารถไปลองฝึกแต่งประโยคจาก Tenses ต่างๆ และคำศัพท์ที่เรียนรู้ในแต่ละหัวข้อ ถ้าหากเพื่อนๆยังรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจ Grammar หรือ Vocabs สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำ หรือสามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อให้คุณครูชาวต่างชาติติวให้แบบตัวต่อตัว รับรองว่าแค่เพียง 3 เดือน เพื่อนๆสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแน่นอน ติดต่อแอดมินได้ที่นี่