การเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสุด (Comparative and Superlative)

การเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสุดในภาษาอังกฤษ (Comparative and Superlative)

อยากเก่งภาษาอังกฤษ ไม่ยากอย่างที่คิด เพราะยุคสมัยนี้ มีสื่อและเว็บเรียนภาษาอังกฤษมากมายที่ใช้ฝึกภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเองได้ฟรี และสามารถเรียนตอนไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นที่โต๊ะทำงาน หรือขณะเดินทาง พัฒนาได้ทั้งทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน แบบจุก ๆ จะมีเว็บไซต์อะไรบ้าง วันนี้ สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ Engcouncil จะมาแชร์ข้อมูล เรามาดูกันเลยค่ะ

1) การเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative)

การเปรียบเทียบขั้นกว่าคือ เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นความมากหรือน้อยกว่าของ 2 สิ่ง ไม่ว่าจะเป็นแง่ใดก็ตามโดยโครงสร้างประโยคง่ายๆ คือ

S+V (Adj/Adv) + “ -er ” + than

 • ตัวอย่างเช่น My sister is clever than me (พี่สาวของฉันฉลาดกว่าฉัน)

การเปลี่ยนคำให้เป็นขั้นกว่า

ในการเปรียบเทียบขั้นกว่า เราจะต้องใช้คำที่อยู่ในรูปขั้นกว่า ซึ่งแปลงมาจากคำปกติ เช่น tall แปลว่าสูง เมื่อแปลงเป็นรูปขั้นกว่าจะกลายเป็น taller ซึ่งแปลว่าสูงกว่า การเปลี่ยนคำให้เป็นขั้นกว่า ทำได้โดย

 1. เติม er ต่อท้าย สำหรับคำ 1 พยางค์
  cheap – cheaper
  slow – slower
  large – larger(ลงท้ายด้วย e เติม r ได้เลย)
 2. เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er สำหรับคำ 2 พยางค์ที่ลงท้ายด้วย y (y -> ier)
  easy – easier
  lucky – luckier
  pretty – prettier
 3. ใช้ more นำหน้า สำหรับคำ 2 พยางค์ขึ้นไป
  moreserious
  morebeautiful
  more expensive
 4. ใช้ more นำหน้า สำหรับ adverb ที่ลงท้ายด้วย ly
  morecarefully
  moreslowly
  more happily
 5. คำคุณศัพท์ 2 พยางค์บางคำ ใช้ได้ทั้ง er และ more
  clever – cleverermoreclever
  simple – simplermoresimple
  happy – happiermore happy
 6. บางคำจะมีรูปพิเศษเฉพาะ
  good – better
  bad – worse
  far – furtherfarther

การใช้ในกรณีทั่วไป

 • I would like to have a bigger house. (ฉันอยากมีบ้านที่ใหญ่กว่านี้)
 • Jannie wants to rest more often. (เจนนี่ต้องการพักผ่อนมากกว่านี้)

การเปรียบเทียบระหว่างอย่างน้อย 2 สิ่ง ให้ใช้ than ต่อท้ายคำขั้นกว่า

 • He walks faster than me. (เขาเดินเร็วกว่าฉัน)
 • I am taller than Amy and Alis. (ฉันสูงกว่าเอมี่และอลิซ)
 • Her shoe is more expensive the mine. (รองเท้าของหล่อนแพงกว่าของฉัน)

เราสามารถใช้คำขยายหน้าคำเปรียบเทียบขั้นกว่า เช่น much, far, a lot, a little, a bit, slightly

 • I want to change this picture a little bigger. (ฉันต้องการเปลี่ยนรูปนี้ให้ใหญ่ขึ้น)
 • Computer are much lighter than before. (คอมพิวเตอร์สมัยนี้เบากว่าสมัยก่อน)

การใช้รูปปฏิเสธกับคำเปรียบเทียบขั้นกว่า ใช้ no หรือ any

 • We are not better then others. (พวกเราก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่นหรอก)
 • My house is no bigger than yours. (บ้านฉันไม่ได้ใหญ่ไปกว่าบ้านคุณ)

ใช้คำเปรียบเทียบขั้นกว่าซ้ำ เพื่อบอกว่าสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

 • I am getting better and better at English. (ฉันเก่งภาษาอังกฤษขึ้นเรื่อยๆ)
 • Things are getting more and more expensive. (ข้าวของต่างก็แพงขึ้นเรื่อยๆ)

ใช้ the…the… กับคำเปรียบเทียบขั้นกว่า เพื่อสื่อว่าสองสิ่งเพิ่มขึ้นตามกัน

 • The sooner we leave, the higher chance we will be there in time. (ยิ่งพวกเราออกเร็วเท่าไหร่ โอกาสที่จะถึงทันเวลาก็มากขึ้น)
 • The more money you save, the richer you will be. (ยิ่งคุณมีเงินเก็บมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งรวยมากขึ้นเท่านั้น)

2) การเปรียบเทียบขั้นสุด (Superlative)

การเปรียบเทียบขั้นสุดคือ การใช้เปรียบเทียบกับนามที่มีจำนวนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป โดยโครงสร้างประโยคง่ายๆ คือ

S + V +the + Adj/Adv + “ -est ”

 • ตัวอย่างเช่น My brother is the tallest. (พี่ชายของฉันสูงที่สุด)

การเปลี่ยนคำให้เป็นขั้นสุด

ในการเปรียบเทียบขั้นสุด เราจะต้องใช้คำที่อยู่ในรูปขั้นสุด ซึ่งแปลงมาจากคำปกติ เช่น tall แปลว่าสูง เมื่อแปลงเป็นรูปขั้นสุดจะกลายเป็น tallest ซึ่งแปลว่าสูงสุด

การเปลี่ยนคำให้เป็นขั้นสุด ทำได้โดย 

 1. เติม est ต่อท้าย สำหรับคำ 1 พยางค์
  cheap – cheapest
  slow – slowest
  large – largest(ลงท้ายด้วย e เติม st ได้เลย)
 2. เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม est สำหรับคำ 2 พยางค์ที่ลงท้ายด้วย y (y -> iest)
  easy – easiest
  lucky – luckiest
  pretty – prettiest
 3. ใช้ most นำหน้า สำหรับคำ 2 พยางค์ขึ้นไป
  mostserious
  mostbeautiful
  most expensive
 4. ใช้ most นำหน้า สำหรับ adverb ที่ลงท้ายด้วย ly
  mostcarefully
  mostslowly
  most happily
 5. คำคุณศัพท์ 2 พยางค์บางคำ ใช้ได้ทั้ง est และ most
  clever – cleverestmostclever
  simple – simplestmostsimple
  happy – happiestmost happy
 6. บางคำจะมีรูปพิเศษเฉพาะ
  good – best
  bad – worst
  far – furthestfarthest

การใช้คำเปรียบเทียบขั้นสุดต้องใช้ the นำหน้า

 • My dad is the coolest man in the family. (พ่อของฉันคือผู้ชายที่เท่ห์ที่สุดในบ้าน)
 • The Nine is the longest river in the world. (แม่น้ำไนล์คือแม่น้ำที่ยาที่สุดในโลก)
 • This is the most expensive bag that I have ever seen. (นี่คือกระเป๋าที่แพงที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมา)

เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆคำเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสุดในภาษาอังกฤษไม่ยากเลยใช่มั้ยคะ  หมั่นพยายามฝึกใช้บ่อยๆนะค่ะ จะได้ใช้ได้คล่องและถูกต้องมากขึ้น และถ้าหากว่าสนใจจะเรียนเพิ่มเติมสามารถ