การเตรียมตัวสอบ IELTS

วันนี้สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ Engcouncil  จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับ IELTS  กันค่ะ IELTS (International English Language Testing System) เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งออกแบบมาเพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษของผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารสำหรับการทำงาน การศึกษา หรือการย้ายถิ่นฐาน  ประโยชน์ของ IELTS ยังไม่หมดเพียงแค่นั้น เพราะคะแนนสอบ IELTS ยังสามารถนำไปใช้สมัครงาน สำหรับสถานที่ทำงานบางแห่งที่ต้องใช้คะแนน IELTS เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณารับเข้าทำงานด้วย

IELTS จะแบ่งออกเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ซึ่งสามารถเลือกสอบได้ทั้งแบบกระดาษและคอมพิวเตอร์

IELTS แบ่งออกเป็น 2 แบบ

  1. สอบ IELTS Academic

IELTS Academic เพื่อการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา: เลือกสอบ IELTS Academic เพื่อเรียนต่อที่ใดก็ได้ในโลกในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทและเอก หรือทำงานในองค์กรในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

  1. สอบ IELTS General Training

การสอบ IELTS General Training ใช้เพื่อแสดงทักษะภาษาอังกฤษของคุณได้ทั่วโลก: สอบเพื่อเข้าเรียนในระดับต่ำกว่าปริญญา โยกย้ายถิ่นฐาน หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

สอบ IELTS เพื่ออะไร? 

  1. เพื่อการศึกษาต่อ (Academic Modules) เป็นการทดสอบความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญาเอก
  2. ในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศนิวซีแลนด์ หรือประเทศออสเตรเลีย

ทักษะ ในการสอบ IELTS

  • การฟัง (Listening) 30 นาที 4 ส่วน

ผู้สอบต้องฟังเนื้อเรื่องจากเครื่องเล่นส่วนตัว ซึ่งจะฟังได้เพียงครั้งเดียวในแต่ละเรื่อง เนื้อหาจะประกอบไปด้วยการสนทนา และบทพูด รวมทั้งการออกเสียง ในช่วงท้ายจะมีเวลาอีก 10นาที ให้เขียนคำตอบและตรวจสอบความเรียบร้อยลงใน Answer Sheet

  • การอ่าน (Reading) 60 นาที 40 ข้อ

มีเนื้อเรื่องให้อ่าน 3 บทความ พร้อมด้วยคำถามที่ต้องปฎิบัติตาม ซึ่งเนื้อหาได้มาจากหนังสือ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เป็นเรื่องทั่วไป ไม่ได้เจาะจง

  • การเขียน (Writing) 60 นาที 2 เรื่อง

– เรื่องที่ 1 เป็นการเขียนในลักษณะอธิบายข้อมูลที่ให้มาในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนผัง เราจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำ

– เรื่องที่ 2 เป็นเขียนเรียงความหรือรายงานอย่างเป็นทางการ และเป็นการแสดงความคิดเห็น การหาทางออกของปัญหาหรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มา โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ

  • การพูด (Speaking) 11-14 นาที 3 ส่วน

– ส่วนที่ 1 เป็นการพูดคุยเรื่องทั่ว ๆ ไป การใช้ชีวิตประจำวัน

– ส่วนที่ 2 กรรมการจะมีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที โดยจะมีบัตรคำถามมาให้ และให้เราพูดคนเดียว

ประมาณ 3-4 นาที

– ส่วนที่ 3 จะมีลักษณะคล้ายกับการพูดโต้ตอบกันในหัวข้อที่ได้จากส่วนที่สอง

วิธีสมัครสอบ IELTS

สามารถสมัครสอบได้ที่

https://ielts.idp.com/thailand/test-dates/th-th

– สมัคร IELTS ผ่านทางออนไลน์

– แนะนำให้ดำเนินการสมัครสอบผ่าน Chrome Web Browser

– เข้าไปที่เว็บไซต์ https://ielts.idp.com/bookexternal icon

– เลือกประเภทการสอบ

– IELTS Regular (Academic & General Training) เลือก “Registration for IELTS test”

– เลือกประเทศ จังหวัด และ ประเภทการสอบ

– เลือกสถานที่สอบที่ผู้สอบสะดวก และวันสอบ

– กรอกรายละเอียดการสมัครของคุณและอัพโหลดเอกสาร

– ยืนยันวันที่และรายละเอียดการสอบ

– ชำระเงินค่าสมัครสอบภายใน 24 ชั่วโมง (ช่องทางการชำระเงิน)

– หลังจากการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ผู้สอบจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงิน

– ก่อนวันสอบ 2-3 วัน ผู้สอบจะได้รับอีเมลแจ้งเตือน ซึ่งจะมีรายละเอียดวันสอบ เวลาสอบ และสถานที่สอบ

สิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัครสอบ

  • สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนไทย
  • ผู้สอบจำเป็นต้องอัพโหลดเอกสารเหล่านี้เข้าระบบ และในวันสอบจริง คุณจะต้องนำต้นฉบับของเอกสารที่อัพโหลดไปเพื่อยืนยันตัวตน เช่น ถ้าคุณอัพโหลดหนังสือเดินทาง คุณจะต้องแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงในวันสอบ (ไม่สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนได้) และเช่นเดียวกันบัตรประจำตัวประชาชนไทย

ค่าสมัครสอบ IELTS

– IELTS Regular (Paper / Computer): 7,350 บาท

ผู้สอบสามารถเลือกชำระค่าสมัครสอบได้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยบัตรเดบิตหรือเครดิต หรือสามารถชำระผ่านช่องทางออฟไลน์ โดย Promptpay หรือชำระด้วยตัวเองที่สำนักงาน IDP IELTS

เป็นยังไงกันบ้างค่ะเพื่อนๆ ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการสอบ IELTS ขั้นตอนและลำดับต่างๆ       เพื่อนๆ สามารถอ่านเพื่อทำความเข้าใจและถ้าหากสนใจสามารถสมัครได้ตามลิงค์ที่แอดมินแจ้งไว้ได้เลยค่ะ และสำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่อยากมีตัวช่วยในการทบทวนบทเรียนภาษาอังกฤษหรือต้องการเตรียมตัวในการสอบ IELTS ไม่ว่ากับครูฟิลิปปินส์หรือครูเจ้าของภาษาแบบตัวต่อตัว สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียนจากเราได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่นี่ ค่ะ